Π. Σάββας 2008-05-25_Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας: Ἡ θεραπεία τῆς νοερᾶς ἐνέργειας_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-05-2008 (Συνάξεις γονέων).