ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ:
«Ο Σταυρός ήταν και θα είναι πάντοτε για τον Έλληνα το σύμβολο των ηθικών και θρησκευτικών αρχών του, για τις οποίες αγωνίστηκε και τις υποστήριξε χύνοντας γι` αυτές το αίμα του. Με τον Σταυρό το ελληνικό έθνος υπερνίκησε τον κατακλυσμό, ο οποίος κατέκλυσε τα αρχαία έθνη (…).Η Πατρίδα και η Εκκλησία έχουν σήμερα ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά από άνδρες αφοσιωμένους στις αρχές του Σταυρού, άνδρες ακούραστους, άνδρες οι οποίοι να ζουν όχι για τον εαυτό τους, αλλά για το Γένος και την Εκκλησία».
(βιβλίο: «Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως – Η πρώτη αγία Μορφή των καιρών μας»)