Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ

1)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

τρόπος τς προσευχς. προετοιμασία.

προσευχή γιά νά γίνει, λεγε Γέροντας, πρέπει νά βρεθομε στό κατάλληλο κλμα. διος Κύριος θά μς τή διδάξει.

πως λεγε λλος φωτισμένος Γέροντας ( Γερο-Παναγς πό τήν Κύπρο), «γιά νά νάψει τό φς πρέπει, προηγουμένως, νά χουμε κάνει λεκτρολογική γκατάσταση».

«γκατάσταση», δηλ. ο προϋποθέσεις μις σωστς προσευχς εναι: α) προσευχή προετοιμασίας γιά τήν προσευχή, β) τό νά παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μς δώσει δάκρυα, γ) τό θυμίαμα, δ) τό κερί, ε) συχία, στ) μεριμνία, ζ) μελέτη, η) ποκοπή πό λους καί λα, θ) τό καντηλάκι, ι) χαρά, ια) πόλυτη ξάρτηση πό τόν Θεό, ιβ) τό πόλυτα φημα στόν Κύριο.Πρέπει, λεγε Γέροντας Πορφύριος, νά σκεπτόμαστε μορφες εκόνες, προετοιμάζοντας τήν ψυχή μας γιά προσευχή. πίσης, πολύ βοηθάει νά διαβάζουμε καί νά ψάλλουμε μέ γάπη, μέ Θεο ρωτα, πότε ρχεται μέσα μας χαρά, εφροσύνη. Ατή εναι δική μας συμβολή, στό νά μπομε στήν ληθινή προσευχή, τήν ποία τελικά μόνον Κύριος μς τή δίνει. Γι’ ατό στή Θεία Λειτουργία παρακαλομε τόν Θεό νά μς φωτίσει: «λλαμψον ν τας καρδίαις μν φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τς Σς θεογνωσίας κήρατον φς καί τούς τς διανοίας μν φθαλμούς διάνοιξον ες τήν τν εαγγελικν σου κηρυγμάτων κατανόησιν»1.

Πς πρέπει νά προσευχόμαστε

προσευχή πρέπει νά γίνεται μέ λαχτάρα, μέ συντριβή, μέ Θεο ρωτα, μέ δάκρυα, ταπεινά.

Γέροντας τόνιζε τήν νάγκη νά γαπήσουμε τόν Χριστό.

Ατό θά τό πετύχουμε μέ τό νά εναι προσευχή μας κατανυκτική, συνοδευμένη ἀπό δάκρυα (πού θά Το τά ζητήσουμε μέ προκαταρκτική προσευχή), νά γίνεται μέ πλότητα, μέ συντριβή, μέ συναίσθηση τι εμαστε νάξιοι νά πάρουμε τή Θεία Χάρη. Νά προσευχόμαστε, προέτρεπε ὁ π. Πορφύριος, μέ θέρμη, μέ παρακλητικό φος, λλά καί μέ στοργή – πως μιλμε στά γαπημένα μας πρόσωπα. Ἡ ναφορά μας στόν Κύριο νά γίνεται μέ λαχτάρα, χωρίς πρεπους τονισμούς· χι μέ ξηρό φος, λλά μέ πομονή, μέ γαλλίαση, μέ προσδοκία καί λπίδα, μέ πίστη καί συχία. Τά λόγια μας νά χουν γλυκύτητα, πόθο γιά τό Χριστό μας, Θεο ρωτα: «ησο μου, Χριστέ μου…». Νά προσευχόμαστε νοερς, λλά κάποτε καί μέ τό στόμα, χοντας πλήρη πίγνωση, τι τίποτε δεν μπορομε νά καταφέρουμε χωρίς Ατόν.

προσευχή εναι, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία το Γέροντα, τό καταφύγιο σέ λες τίς θλιβερές καταστάσεις. Ὅ,τι μς στενοχωρεῖ, συμβούλευε, πρέπει νά τό κάνουμε προσευχή. πίσης, νά πηγαίνουμε στόν πνευματικό, νά τό ξομολογούμαστε καί τσι ατό θά τελειώνει. Παρέπεμπε στόν πόστολο Παλο, ποος λέγει: “Τά μέν πίσω πιλανθανόμενος, τος δέ μπροσθεν πεκτεινόμενος”2.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Θεία Λειτουργία. Κάποια στιγμή πού δεν περιμένουμε θά μποῦμε στήν ἀληθινή προσευχή καί θά Τόν ἀγαπήσουμε ἔλεγε ὁ Γέροντας, διότι τόν Θεό Τόν ἀγαπᾶμε «ξαφνικά».

2Φιλ. 3,13.