Αποτέλεσμα εικόνας για locul nasterii sf ioan botezatorul

Ο ασπασμός της Ελισάβετ και η γέννηση του Αγ.Ιωάννη του Προδρόμου έλαβαν μέρος στό δυτικό μέρος τῆς Ἱερουσαλήμ στό μικρό χωριό Ἄϊν Κάρεμ (Πηγή Ἀμπελώνων).

Αποτέλεσμα εικόνας για locul nasterii sf ioan botezatorul

χρόνια τοῦ Χριστοῦ ὀνομαζόταν Ὀρεινή. 

Αποτέλεσμα εικόνας για locul nasterii sf ioan botezatorul

Τον 5ο αἰ. τό πατριαρχεῖο ἔχτισε πάνω στά δύο αὐτά προσκυνήματα δύο ἐπιβλητικές  βασιλικές μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά δάπεδα.

Αποτέλεσμα εικόνας για locul nasterii sf ioan botezatorul

Ἡ πρώτη τρίκλιτη βασιλική ἀφιερώθηκε στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί ἡ δεύτερη στόν ἀσπασμό τῆς Ἐλισάβετ.

Πάνω στά ἐρείπια τους ἔκτισαν οἱ λατίνοι.

Αποτέλεσμα εικόνας για locul nasterii sf ioan botezatorul

Στό ἴδιο χωριό βρίσκονται τό ρωσικό μοναστήρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου καί ἡ ἑλληνική ἐκκλησία ἐπίσης τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

https://proskynitis.blogspot.com/2018/06/blog-post_328.html