Ό φαύλος αυτοκράτορας είχε μια ενάρετη θυγατέρα, την παρθένο Ανθούσα: «καρπός ευωδέστατος από ρίζα δυσώδη!». Παρόλες τις πιέσεις πού δεχόταν απ’ τον πατέρα της για να παντρευτεί, ή Ανθούσα παρέμεινε προσκολλημένη με ειλικρινή Αγάπη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, διένειμε όλη την περιουσία  της στους πτωχούς και πήγε σε μοναστήρι όπου έγινε μοναχή.

Όσο μάς εκπλήσσει ό μεγάλος αριθμός επιφανών ανδρών οι όποιοι άφησαν πίσω τους τη ματαιότητα του κόσμου τούτου και ακολούθησαν τη στενά και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου Ιησού Χριστού, πολλω μάλλον μάς έκπλάσσει ή πληθώρα των γυναικών πού καταφρόνησαν πλούτη, νιάτα και τις εφήμερες ηδονές τού κόσμου για την Αγάπη τού Χριστού.Ό ίδιος ό Κύριος είπε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν πλούσιο να είσέλθει στη Βασιλεία των Ούρανών (Ματθ. 19,23). Δύσκολο ναί, άλλα όχι αδύνατον! Γι’ αυτόν πού απαρνιέται τον εαυτό του, είναι εύκολο να απαρνηθείτε πλούτη όλου του κόσμου!
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/04/blog-post_87.html?m=1