Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Χριστιανός δέν ζε γιά τόν αυτό του λλά γιά τό Θεό καί τούς λλους.

χριστιανός, πού ζε γιά τόν αυτό του δέν εναι χριστιανός, διότι δέν ζεκκλησιαστικά. ληθινά χριστιανός ζε γιά τόν Θεό καί γιά τόν συνάνθρωπο, μιμούμενος τούς χριστιανούς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.

Τότε εναι, πού ζομε κατά τό πρότυπο τν πρώτων χριστιανν1, ταν ζομε «κοινοβιακά» (κοινό θέλημα, κοινή οσία, κοινή περιουσία, «παντα κοινά»).

Ἡ γνήσια κκλησιαστική ζωή τῶν Πράξεων, πρέπει νά ἀποτελέσει τό πρότυπο καί τν σημερινν κκλησιαστικν κοινοτήτων-νοριν.

Τότε, στά πρτα 200 χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ, κκλησιαστική κοινότητα λειτουργοσε ς να μεγάλο Κοινόβιο. Ατή ἀρχέγονη τέλεια ἐκκλησιαστική χριστιανική ζωή (ν Χριστνότης καί κοινότης) διασώθηκε μέχρι σήμερα στά ρθόδοξα Μοναστήρια-Κοινόβια.

Ὁ τρόπος ζωῆς τῶν μοναστικῶν ἐνοριῶν, (δηλαδή τῶν Κοινοβιακῶν Μοναστηριῶν) θά πρέπει νά γίνει τό πρότυπο γιά τίς σημερινές κοσμικές ἐνορίες (τίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες πού λειτουργοῦν μέσα στόν κόσμο).

νότης τν νθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στήν κκλησία.

Θεός εναι Πατέρας λων, ρα λοι εμαστε δέλφια. χουμε κοινή φύση, κοινό Πατέρα καί καλούμαστε νά χουμε καί κοινό πνεμα, τό γιο Πνεμα. Τότε νότης εἶναι πλήρης.

Ατη νότης εἶναι κατορθωτή μόνον μέσα στήν κκλησία ὅταν τά μέλη της:

α) μετέχουν τακτικά στά για Μυστήρια καί

β) ζοῦν τήν σκητική-συχαστική ζωή πού κείνη ( ἁγία Ὀρθόδοξη κκλησία μας) μς διδάσκει.

Γέροντας βίωνε ατή τήν νότητα. Γι’ ατό καί ταν προσηύχετο γιά τούς λλους λεγε: «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με» καί χι «λέησον μς», «λέησε τόν τάδε, τόν τάδε κ.λ.π.». νιωθε «να» μέ λους, διότι εχε μέσα στήν καρδιά του λην τήν νθρωπότητα. Λέγοντας τό «με» το «λέησόν με», περιλάμβανε στήν αἴτησή του ὅλην τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr


1 Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί εἶχαν σάν πρότυπο τήν ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀποστολική ὁμάδα μέ Γέροντα τόν Κύριο, συνιστᾶ τό πρῶτο πρότυπο Κοινοβιακό μοναστήρι.