Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ)

Ὁ π. Πορφύριος μᾶς διδάσκει μέ τήν ἀκραιφνή ὀρθόδοξη διδασκαλία του πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς πορείας του. Μᾶς διδάσκει τόσο μέ τήν Θεολογία του ὅσο καί μέ τήν Ποιμαντική του.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ- ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ…

1)ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Ὁ λόγος τοῦ π. Πορφυρίου γιά τόν Θεό, γιά τόν Χριστό μας, εἶναι ἄκρως θεραπευτικός. Ὁ Γέροντας θεολογεῖ χρησιμοποιώντας τή σύγχρονη γλῶσσα τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ λόγος του εἶναι τό περίσσευμα τῆς καθαρῆς του καρδιᾶς, καρπός τοῦ βιώματός του.

« Χριστός εναι τό πν».

Ατή τή χαρακτηριστική του φράση ὁ π. Πορφύριος, τήν λεγε κάνοντας ταυτόχρονα μιά πιβεβαιωτική χειρονομία1.

Τό λόγια το Χριστο2, γιος Γέροντας τά πίστευε διότι τά ζοῦσε. Χριστός εναι τό Α καί τό Ω, ρχή καί τό τέλος.

«ν Ατκτίσθη τά πάντα ν τος ορανος καί πί τς γς, τά ρατά καί τά όρατα, ετε θρόνοι, ετε κυριότητες, ετε ρχαί, ετε ξουσίαι· τά πάντα δι’ Ατο καί ες Ατόν κτισται, καί Ατός στιν πρό πάντων καί τά πάντα ν ατ συνέστηκεν»3.

Χριστός νέπνευσε, δήγησε καί χαρίτωσε τήν σκητική του ζωή, πό 12 τν μέχρι τήν τελευταία του στιγμή καί βέβαια «νν καί εί».

λη του ζωή, λη του σκέψη, λη του καρδιά, λη του παρξη, ,τι πιθυμοσε, ,τι θελε νά χει καί ,τι δέν μποροσε νά φανταστε, τι θά μποροσε νά χει (πειρη μακαριότητα, χαρά, ερήνη, πληρότητα, θανασία, φοβία, αωνιότητα, τό νά γίνει κτιστος καί κατά Χάριν Θεός), λα τά βρκε στόν Χριστό καί μόνον σ’ Ατόν. Γι’ ατό καί φώναζε καί παρακαλοσε καί καλοσε τούς πάντες στόν Χριστό μέ τή ζωηρή, λίγο βραχνή γεροντική του φωνή : «Βρέ, πτε μέ τήν ρθοδοξία, ρέ παιδιά!»4.

Χριστός εναι τό ΠΑΝ, γιά κάθε να μέλος Του, γιά κάθε ναν πό μς, πού «γκεντρισθήκαμε» σ’ Ατόν μέ τό γιο Βάπτισμα. Ὁ Χριστός εναι τό ΠΑΝ καί γιά τό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία.

Πς πρέπει νά βλέπουμε τόν Χριστό Μας.

ρασή το Γέροντα καί ντίληψή του γιά τόν Θεό, δέν εναι νομικιστική, δικανική, ντίληψη φοβισμένου νθρώπου. Εναι ραση φιλική, ραση ἀγαπητική, ραση παρόμοια μέ το Μ. ντωνίου, πού λεγε: «γώ οκέτι φοβομαι τόν Θεόν, λλ’ γαπ Ατόν»5.

Γέροντας βίωνε τό Γραφικό «γάπη ξω βάλλει τόν φόβον»6· διά τοτο διακήρυσσε: «τόν Χριστό νά Τόν ασθανόμαστε φίλο μας. Εναι φίλος μας. Τό βεβαιώνει διος, ταν λέει: “μες φίλοι μου στέ…”»7.

Γιά τόν χριστιανό, πεσήμαινε, δέν πάρχει κατήφεια, δέν πάρχει διάβολος, δέν πάρχει κόλαση, δέν πάρχει θάνατος.

Ζοσε τήν γάπη το Χριστο, γι’ ατό καί συμβούλευε πατρικά:

«τσι πρέπει νά βλέπουμε τόν Χριστό. Εναι φίλος μας, εναι δελφός μας, εναι ,τι καλό καί ραο. Εναι τό πν. Εναι φίλος καί τό φωνάζει: “Σς χω φίλους, βρέ, δέν τό καταλαβαίνετε; Εμαστε δέλφια. γώ, βρέ, δέ βαστάω τήν κόλαση στό χέρι, δέ σς φοβερίζω, σς γαπάω. Σς θέλω νά χαίρεστε μαζί μου τή ζωή”. τσι εναι Χριστός. Δέν εναι κατήφεια, οτε μελαγχολία, οτε νδοστρέφεια. Χριστός εναι τό πν. Εναι χαρά, εναι τό φς τό ληθινό, πού κάνει τόν νθρωπο νά πετάει, νά βλέπει λα, νά βλέπει λους, νά πονάει γιά λους, νά θέλει λους μαζί του, λους κοντά του. γαπήσατε τόν Χριστό καί μηδέν προτιμστε τς γάπης Ατο»8.

Χριστολογία το Γέροντος εναι βιωματική καί διά τοτο αθεντική, καταπληκτική γιά τήν μεσότητά της καί παρακλητική-παρηγορητική-θεραπευτική· ρθόδοξη καί διαυγής, πως τά διάφανα νερά τς γιορείτικης θάλασσας.

π. Πορφύριος πειδή χει βιώσει σωστά τήν ν Χριστ ζωή, χει βιωματικά γνωρίσει τόν ληθινό Χριστό, γιαυτό καί ζε αθεντικά τήν ρθοδοξία. ποδεικνύει τσι μέ τήν ζωή του, τήν στενή σύνδεση τῶν δύο πραγματικοτήτων: τῆς ὀρθῆς πίστης γιά τό Χριστό καί τῆς ν Χριστ ζως· τῆς ὀρθοδοξίας καί τῆς ρθοπραξίας, τοῦ ρθοδόξου δόγματος καί τοῦ ρθοδόξου θους.

«Δέν ξέρουμε τίποτε, βρέ παιδιά πό Χριστό… Τίποτα δέν ξέρουμε…», λεγε σέ πνευματικά του παιδιά, διεκτραγωδώντας τήν πιφανειακή βίωση το Μυστηρίου το Χριστο καί τς κκλησίας, πό τούς περισσότερους σημερινούς Χριστιανούς.

Γέροντας ζησε τόν ληθινό Χριστό, γιαυτό καί λόγος Του εναι χριστοποιητικός, λυτρωτικός, φωτιστικός, καθαρτικός, δηγητικός, μυσταγωγικός καί ναγωγικός. Τό διο καί ζωή του καθώς καί ἡ λη του παρξη καί παρουσία.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Ἀρχιμ. Μαξίμου ψιλοπούλου (πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Γέροντα ἐπί 17 ἔτη), προσωπική μαρτυρία.

2Ἀποκ. 21, 6: ἐγώ εἰμί τό Ἄλφα καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος. Ἀποκ. 1, 10: Ἐγώ εἰμί τό Ἄλφα καί τό Ω, λέγει κύριος ὁ Θεός, ὁ Ὤν καί Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ. Ἀποκ. 2, 8: ἐγώ εἰμί ὁ Πρῶτος καί ὁ Ἔσχατος. Ἰω. 14,6 : Ἐγώ εἰμί ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα εἰ μή δι’ Ἐμοῦ.

3Κολ. 1, 16-17.

4Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Τό Πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, κδ. ερο γυναικείου συχαστηρίου « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», Κ.Π. 3. πομαγνητοφωνημένη συνομιλία το Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τν νατολικν θρησκειν πού γινε τό 1989( στό ἑξῆς: Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές).

5TLG, Ἀποφθέγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων 76,8: Περί τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου, 1.

6Ἰωάν. Α΄ 4, 18.

7Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί λόγοι, σελ. 228-229, (στό ἑξῆς: Βίος καί λόγοι). Καί συνέχιζε: «Νά μή μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν Χριστό ἡ ἁμαρτία. Ὅταν πιστεύουμε πώς μᾶς ἀγαπάει καί Τόν ἀγαπᾶμε, δέν αἰσθανόμαστε ξένοι καί χωρισμένοι ἀπ’ Αὐτόν, οὔτε ὅταν ἁμαρτάνουμε. Ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν ἀγάπη Του κι’ ὅπως καί νά φερθοῦμε, ξέρουμε ὅτι μᾶς ἀγαπάει».

8 Γ. Σ. Κρουσταλάκη, Ὁ Γέρων Πορφύριος, ἐκδ. Ἰχνηλασία, Ἀθήνα 1997, σελ. 51.