Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

4)ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ

Χριστός εναι Παράδεισος.

Γέροντας λεγε τι Χριστός εναι Παράδεισος, Χαρά, λήθεια. ποιος κολουθήσει τό Χριστό, χαίρεται π’ ατήν τή ζωή, προγεύεται τόν Παράδεισο κόμη καί ταν πάσχει. Διασαλπίζει μαζί μέ τόν πόστολο Παλο, τό: «πάντοτε χαίρετε» καθώς καί τό «χαίρω ν τος παθήμασί μου»1.

Τό ξεπέρασμα τς τυπικς χριστιανικς ζως καί τό φθάσιμο στόν Θεο ρωτα, στό Χριστό, ταν συνεχής προτροπή το Γέροντα. Ὅταν νθρωπος ζήσει τόν Χριστό, ζεῖ Αὐτόν, πού εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος· ζεῖ παντοῦ καί πάντοτε…γάπη πρός τόν Θεό κάνει τόν νθρωπο νά σπάζει τό φράγμα το χρόνου καί νά ζε συνεχς στό αώνιο παρόν το Θεο. Παύει διαχωρισμός το χρόνου σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον.

π. Πορφύριος, σάν ληθινός σύγχρονος Στάρετς, ζοσε τά σχατα , ζοσε ναστημένα π’ ατή τή ζωή, γι’ ατό καί διακήρυσσε: «ταν γαπήσουμε τόν Χριστό, τότε ζομε τή ζωή το Χριστο», κατά τό ἀποστολικό: «ζ δέ οκέτι γώ, ζε δέ ν μοί Χριστός»2.

λεγε τι, ν ατό τό κατορθώσουμε, τότε ζομε σέ μιά λλη κατάσταση ζηλευτή, που δέν πάρχουν φοβίες. Τόν νθρωπο αὐτό, ποος φθασε στόν Θεο ρωτα, τόν πασχολε συνεχς Λατρεία το Θεο καί ἡ ἄσκηση τῆς διπλῆςγάπη: πρός τόν Χριστό καί πρός τόν συνάνθρωπο. Δίδασκε Γέροντας, τι ταν κατοικήσει Χριστός στόν νθρωπο, τότε τά πάθη ξαφανίζονται. Ζε μέσα στόν νθρωπο Χριστός καί θάνατος δέν εναι παρά ζεύξη μέ τήν Αώνια Ζωή.

Στά σχατα θά καταργηθεδιάβολος καί θάνατος.

Στήν Αώνιο Βασιλεία, πίστη θά καταργηθε, φο θά βλέπουμε τόν Χριστό, πως τώρα τόν λιο. Σ’ ατή ἐδῶ τή ζωή μως, ἡ πίστη εἶναι ἀπαραίτητη. Τοῦτο συμβαίνει πειδή πάρχει τό φθαρτό ὑλικό σμα καί δέν βλέπουμε καθαρά τόν πνευματικό κόσμο. Τώρα βλέπουμε «διά πίστεως»3, «ν σόπτρ καί ν ανίγματι»4, τότε δέ «πρόσωπο πρός πρόσωπο»5.

«πάρχει κακό πνεμα», ἔλεγε, «θά καταργηθε μία μέρα, πού θά τελειώσουνε τά πάντα καί θά πμε σέ μια νέα κτίση, πως πιστεύει δηλαδή θρησκεία μας»6.

Δέν πάρχει «ποκατάσταση τν πάντων».

πίσης Γέροντας, ρθοδοξότατα, δέν παραδέχεται τήν «ποκατάσταση τν πάντων». « Θεός», λεγε, «μπορε νά τούς βάλει λους στόν Παράδεισο, καί λων τν θρησκειν νά τούς βάλει λους… Ατό μως τά χαρτιά μας δέν τό γράφουνε, λλά οτε καί πρέπει μες νά τό πιστεύουμε… Δέν μπορομε νά τό πομε ατό»7.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Κολ. 1, 24.

2Γαλ. 2, 20.

3Β΄Κορ. 5, 7.

4Α΄ Κορ. 13, 12.

5Ὅ.π.

6Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

7Ὅ.π.