Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Θεός κατέβηκε στή γῆ γιά ν᾿ ἀνεβάσει ἐμᾶς στόν οὐρανό. Ἑπομένως θά πρέπει κι ἐμεῖς, ἄν καί ζοῦμε στή γῆ, νά φερόμαστε σά νά ζοῦμε στήν οὐράνια βασιλεία, μέ τήν ἐλπίδα πώς θά κατοικήσουμε ἐκεῖ. Στήν πραγματικότητα ὅμως δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα, ἀλλά μᾶλλον τό ἀντίθετο συμβαίνει. Οἱ ἄνθρωποι προσκολλιοῦνται μ᾿ ὅλη τους τήν ὕπαρξη στή γῆ καί τά ἐπίγεια. Γιατί; Ἐπειδή κοινός ἐχθρός μας, διάβολος προσπαθεῖ μ᾿ ὅλη του τή δύναμη νά πολεμήσει τίς ἐπιθυμίες τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Χριστοῦ. Ἀγωνίζεται μ᾿ ὅλη του τή δύναμη νά κάνει τά πάντα γιά ν᾿ ἀντιδράσει σ᾿ ὅ,τι Χριστός ἔκανε κι ἐξακολουθεῖ νά κάνει.Ὁ Χριστός θέλει ν᾿ ἀνυψώσει τούς ἀνθρώπους στόν οὐρανό καί τούς ἔδωσε ὅλα τά μέσα γιά νά τό κατορθώσουν αὐτό. διάβολος ἀπό τήν ἄλλη μεριά, πού μέ τήν ὑπερηφάνειά του ἔπεσε ἀπό τόν οὐρανό, προσπαθεῖ μέ κάθε μέσον νά προσκολλήσει τόν ἄνθρωπο στά ἐπίγεια, τά αἰσθησιακά καί παροδικά ἀγαθά. Καί γιά νά τό κατορθώσει αὐτό χρησιμοποιεῖ τά πιό δυνατά καί πανοῦργα μέσα. Χριστός μᾶς δίδαξε τήν ἀλήθεια. διάβολος μᾶς διδάσκει τό ψέμμα κι ἀγωνίζεται μέ κάθε τρόπο ν᾿ ἀντικρούσει τήν ἀλήθεια, χρησιμοποιώντας διάφορες συκοφαντίες ἐναντίον της. διάβολος προσπαθεῖ παντοιοτρόπως νά κρατήσει τούς ἀνθρώπους στό ψέμμα, στή δίνη τῶν παθῶν, νά φυλακίσει τό νοῦ καί τήν καρδιά στό σκοτάδι. Ἀγωνίζεται νά τοῦ ἐμφυσήσει τήν ὑπερηφάνεια, τήν πλεονεξία, τό φθόνο, τό μίσος, τήν ἀνυπομονησία καί τήν ὀργή. Θέλει νά τοῦ ἐμφυτέψει τήν ἀπόγνωση, νά τόν ἐξωθήσει στήν πορνεία, στή μοιχεία, στήν κλοπή,στήν ψευδομαρτυρία, τή βλασφημία, τήν ἀμέλεια, τήν ὀκνηρία καί τή νωχέλεια.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τα βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/