Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν γιὰ μᾶς. Ἐπιθυμεῖς νὰ θεραπευτοῦν οἱ πληγὲς σου;
Εἶναι ὁ γιατρός.
Νὰ γαληνεύσει ὁ πυρετὸς σου;
Εἶναι τὸ ζωντανὸ νερό.
Νὰ τιμωρηθεῖ ἡ ἀδικία;

Εἶναι ἡ δικαιοσύνη.
Ἐὰν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια, ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ δύναμη.
Ἐὰν φοβᾶσαι τὸν θάνατο, ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή.
Ἐὰν ζητᾶς τὸν οὐρανὸ εἶναι ἡ ὁδός.
Ἐὰν μισεῖς τὸ σκοτάδι εἶναι τὸ φῶς.
Ἐὰν πεινᾶς εἶναι ἡ τροφή.

Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων