Διαβάστε εδώ το Ά Μέρος

Τι λέει η Αποκάλυψη για τον Ψευδοπροφήτη

Το δεύτερο θηρίο το εκ της ξηράς.

Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη, ότι στην Αποκάλυψη ο σατανάς ονομάζεται δράκων (Αποκ. ΙΒ’ 7). Υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο Αντίχριστος ονομάζεται το «εκ της θαλάσσης θηρίο» (Αποκ. ΙΓ΄ 1).

Τώρα εδώ θα δούμε το δεύτερο θηρίο, το «αναβαίνον εκ της γης», τον ψευδοπροφήτη δηλαδή. Αυτή η σατανική τριάδα: ο δράκων, δηλαδή ο διάβολος και τα δύο θηρία: ο σατανοφόρος Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, θα

κάνουν τρομακτικό πόλεμο κατά των ανθρώπων και της Εκκλησίας στον καιρό του Αντιχρίστου…

Ας δούμε όμως τι λέει η Αποκάλυψη για το εκ ξηράς θηρίο, για τον ψυδοπροφήτη δηλαδή. Και να πως αρχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο σχετικό με το θηρίο αυτό προφητικό όραμά του:

«Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια  αρνίω και ελάλει ως δράκων. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού∙ και ποιοί την γην και τους εν αυτή οικούντας, ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον…» (Αποκ. ΙΓ΄ 11-12).

Είδα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άλλο θηρίο ν’ ανεβαίνει από την γη. Τούτο είχε δύο κέρατα, που έμοιαζαν σαν κέρατα αρνιού, μιλούσε όμως σαν δράκοντας. Το άλλο θηρίο βλέπει ο Ιωάννης, να υποτάσσεται στο πρώτο θηρίο και να εκτελεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου. Το εκ της γης θηρίο εργάζεται και εξαναγκάζει τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο.

Τα δύο κέρατα του δευτέρου θηρίου είναι όμοια με κέρατα αρνίου. Έτσι τα βλέπει ο ιερός Συγγραφεύς «όμοια αρνίω». Και είναι μονάχα δύο, ενώ του πρώτου θηρίου ήταν δέκα.

Το δεύτερο θηρίο δεν φανερώνει την σατανική δύναμή του. Κρύβει τη δύναμή του με απάτη. Παριστάνει το άκακο και ήρεμο τετράποδο. Κρύβεται με αθώο και απατηλό ένδυμα.

Η ομοιότης αυτή του θηρίου με το άκακο αρνί φέρνει στο νου μας την εικόνα, την οποία μεταχειρίζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τους ψευδοπροφήτες, που παρουσιάζονται με το προβατίσιο ένδυμα, για να μας παρασύρουν στην πλάνη:

«Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί άρπαγες» (Ματθ. Ζ΄ 15).

Ιδού ότι και εδώ το δεύτερο θηρίο της Αποκαλύψεως φανερώνεται «εν ενδύμασι προβάτου», χωρίς να είναι πρόβατο. Δεν είναι άκακο αρνί, αλλά θηρίο γεμάτο κακία, πονηρία και απάτη. Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνουν τα επόμενα λόγια του Συγγραφέως, που γράφει: «ελάλει ως δράκων». Μιλούσε δε γεμάτο κακεντρέχεια και σατανική πονηρία, όπως ο δράκοντας – σατανάς.

Το δεύτερο θηρίο, λοιπόν, περιγραφόμενο εδώ, μας δίνει ολόιδια την εικόνα των ψευδοπροφητών, που περιέγραψε ο Κύριος. Η εξωτερική του εμφάνιση είναι εμφάνιση αρνιού με δύο κέρατα, ενώ η εσωτερική, η κρυφή του επιθυμία είναι όμοια με τη διάθεση του αδηφάγου δράκοντος.

Το θηρίο αυτό είναι όντως ο ψευδοπροφήτης. Είναι ο ψευδοπροφήτης, το όργανο δηλαδή του Αντιχρίστου. Είναι ο «υπασπιστής» του Αντιχρίστου, όπως λέγει ο Ειρηναίος. Το όνομά του αναφέρεται καθαρά σε ορισμένα κεφάλαια της Αποκαλύψεως (ΙΣΤ΄ 13, ΙΘ΄ 20 και Κ΄ 10), μαζί με το πρώτο θηρίο, τον δράκοντα δηλ. τον διάβολο, κατά τρόπο που βλέπει κανείς στην σύνθεση αυτή «σατανική τριάδα» κατ’ αντίθεση της Αγίας Τριάδος.

Το θηρίο τούτο, τον ψευδοπροφήτη δηλαδή, παρομοιάζει ο Ανδρέας, στην αντιθετική έννοια, προς τον πρόδρομο του Χριστού. Ο ψευδοπροφήτης είναι δηλαδή πρόδρομος κι αυτός, αλλά πρόδρομος του Αντιχρίστου.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 174-176)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2017/02/blog-post_31.html