Διαβάστε εδώ το Γ΄ Μέρος

Ποια θα είναι τα τερατώδη σημεία του ψευδοπροφήτου…

Και για ενίσχυση της κακοποιού δράσεως, της πλάνης, θα κάνει το προβατόσχημο αυτό θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, με την βοήθεια του διαβόλου μεγάλα και τερατώδη σημεία. Θα κάνει προσωρινές ή ψεύτικες σατανικές θαυματουργίες, σε σημείο, που και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό στην γη, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (Αποκ. ΙΓ΄ 13).

Με τα τέρατα και τα σημεία, με τα ψεύτικα θαύματα θα προσπαθεί ο ψευδοπροφήτης να προκαλεί σύγχυση στην πίστη και αποπλάνηση των πιστών. Να τι γράφει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής:

«Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία ά εδόθη αυτώ ποιήσαι ενώπιον του θηρίου, λέγων τοις κατοικούσιν επί της γης ποιήσαι εικόνα τω θηρίω…» (Αποκ. ΙΓ. 14).

Το έργο της πλάνης του δευτέρου θηρίου, του ψευδοπροφήτου, δεν θα ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Εναντίον όλων των ανθρώπων θα στρέφεται. Οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες έχουν πάντα σκοπό να πλανήσουν όλους και «εί δυνατόν τους εκλεκτούς», (Ματθ. ΚΔ΄ 24). Δεν θα μπορέσει όμως ο Άνομος να κερδίσει τις ψυχές των εκλεκτών. «Πλανά τους επί τη γη την διηνεκή κατοίκησιν της καρδίας έχοντας. Τους γαρ εν ουρανώ κεκτημένους το πολίτευμα ουκ απατά η αίσθησις, ησφαίσμένους ακριβώς τη προαναφωνήσει της αυτού ελεύσεως», λέγει ο Ανδρέας. Το οποίο σημαίνει:

Θα πλανά και θα παίρνει κοντά του ο ψευδοπροφήτης εκείνους, των οποίων οι καρδιές θα είναι προσκολλημένες στα φθαρτά και στα γήινα. Εκείνους όμως, που θα έχουν θεμελιωμένη την πίστη στο πολίτευμα των Ουρανών, στην αιώνια ζωή, για την οποία και εργάζονται, δε θα μπορεί να τους παραπλανήσει η εξωτερική αίσθηση, το σατανικό πυροτέχνημα της πλάνης του διαβόλου. Εκείνοι θα νοιώθουν ασφαλισμένοι, διότι θα έχουν βάλει βαθιά στην καρδιά τους, την αδιάψευστη πρόρρηση, την προαναγγελία του Χριστού για την Δευτέρα Του Έλευση.

Ο ψευδοπροφήτης πάντως, θα εργασθεί, με τα «τέρατα και τα σημεία» του. Με την ψευδή θαυματουργία θα επιδιώξει να πετύχει την θεοποίηση του πρώτου θηρίου, «ποιήσαι εικόνα τω θηρίω». Θα προσπαθήσει ο ψευδοπροφήτης να επιβάλει έντεχνα την προσκύνηση του Αντιχρίστου.

Ένα εντυπωσιακό σημάδι, που θα δείξει ο ψευδοπροφήτης, για να πείσει και να πλανήσει τους απίστους στο να λατρεύσουν το είδωλο του Αντιχρίστου, θα είναι και η φαινομενική ζωοποίηση της εικόνος του θηρίου-Αντιχρίστου.

Και όπως υπογραμμίζεται στην Αποκάλυψη ο ψευδοπροφήτης θα ζωντανέψει το νεκρό είδωλο, το άγαλμα του Αντιχρίστου. Και για όσους δεν αθ το προσκυνήσουν θα επικρέμαται η απειλή εξοντώσεως:

«Και εδόθη αυτώ πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου, ίνα και λαλήση η εικών του θηρίου και ποιήση, όσοι εάν μη προσκηνύσωσι τη εικόνι του θηρίου, ίνα αποκτανθώσι» (Αποκ. ΙΓ 15).

Και παραχωρήθηκε, λέγει, στον ψευδοπροφήτη άδεια, εξουσία, να δώσει ζωή στο είδωλο του θηρίου, ώστε να μπορεί αυτό και να μιλήσει. Του επετράπη ακόμη να ενεργήσει με τρόπο τρομακτικό και φονικό, ώστε να εξοντωθούν, όσοι θα έφερναν αντίρρηση και άρνηση να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου.

Τι θαύμα θα είναι αυτό, που θα κάνει ο ψευδοπροφήτης; Φαίνεται, ότι θα πρόκειται περί απάτης, περί πλαστού θαύματος. Το θαύμα της ζωοποιήσεως της εικόνος του θηρίου θα επιτευχθή με την δύναμη των πονηρών πνευμάτων, που θα έχουν κρυφθεί, ίσως, μέσα στο άγαλμα του Αντιχρίστου και που θα λαλούν.

Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους οι μάγοι ειδωλολάτρες, οι ιερείς των ειδώλων, όπως ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, έκαναν θαυμαστά σημεία με την βοήθεια του σατανά και έτσι συγκρατούσαν στην πλάνη των ειδώλων τον λαό. Γι’ αυτό ο ερμηνευτής Ανδρέας γράφει:

«Ιστορήται πολλάκις γοητείας λαλήσαι δι’ εικόνων και ξοάνων… διά του Απολλωνίου, διά τε ετέρων, δαίμονας οίμαι δε, και διά νεκρών σωμάτων».

Δηλαδή: είναι ιστορικά εξακριβωμένα, ότι πολλές φορές με γοητείες, με σατανικές μαγείες ελάλησαν εικόνες και αγάλματα… διά του Απολλωνίου και δι’ άλλων οργάνων, νομίζω δε και διά νεκρών σωμάτων. Νομίζω, ότι ήταν δαίμονες.

Από τους βίους των Αγίων βλέπουμε, ότι πολλάκις ο σατανάς μιλούσε, διαμαρτυρόταν και κραύγαζε κρυμμένος στα είδωλα, όταν τον ξεσκέπαζε η πίστη των πιστών του Χριστού στρατιωτών και με την θερμή προσευχή τον ανάγκαζε να εγκαταλείψει την στέγη του ο δαίμων.

Πρέπει ακόμη να τονίσουμε, όπως μας λέγει ξεκάθαρα και ο Ευαγγελιστής, ότι ο ψευδοπροφήτης δεν σταματάει μόνο στην πλάνη αλλά προχωράει και στον εξαναγκασμό με επικρεμάμενη την απειλή του θανάτου. Απειλούνται με θάνατο εκείνοι, που δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου. Η πλάνη και η βία, λοιπόν, θα είναι τα όπλα του ψευδοπροφήτου

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 179-183)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2017/03/blog-post_28.html