Όπως σ’ έναν καθρέφτη εικονίζονται τα αντικείμενα εκείνα απέναντι στα οποία ο άνθρωπος τοποθετείται, έτσι και σε μια ψυχή δημιουργούνται εντυπώσεις αντίστοιχες των ενασχολήσεων και των έργων της. Οι εικόνες εξαφανίζονται από τον αναίσθητο καθρέφτη, όταν τα αντικείμενα απομακρυνθούν από μπροστά του, οι εντυπώσεις όμως παραμένουν στη λογική ψυχή.

   Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

 http://www.diakonima.gr/2015/11/01/%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%82/