Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ»ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣΦ Ι Μ Ω Τ Ρ Ο
 
 Τό… ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο θά ἀπαγορεύεται νά μιλάει κανείς χωρίς συνέπειες, ξανάρχεται στή Βουλή πρός ψήφισιν… Θέμα ἡμερῶν εἶναι ἡ εἰσαγωγή του,στήν ἁρμόδια κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή καί ἐν συνεχεία στήν ὁλομέλεια, ὅπως διαβεβαίωσε ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Ἀθανασίου, μιλώντας στή Βουλή.Ὅποιοι λοιπόν νόμισαν ὅτι ἀπομακρύνθηκε ὁ κίνδυνος ἔκαναν λάθος. Ἐπίσης ἡ ἀναφορά στό γεγονός πώς κάποιοι Μητροπολίτες ἔκαναν προσφυγή στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, δέν ἐξουδετερώνει τόν κίνδυνο καί τήν ἀπειλή.
Ἐπί πλέον ὁ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΦΙΜΩΤΡΟ πού προωθοῦν δέν ἀποτελεῖ μόνον«ἀπειλή γιά τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους, κατηχητές πού θά δεχθοῦν καί μηνύσεις καί πρόστιμα»ἀλλά θά κολάζεται ποινικῶς, ἡ προβολή ἰδεῶν καί ἀπόψεων, ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ἔτσι φθάσαμε σιγά σιγά καί ἀνεπαισθήτως, εἰς τό ἔσχατο σημεῖο τῆς φασιστικῆς τους συμπεριφορᾶς, νά θέλουν νά ἐπιβληθοῦν μέσω διαταγμάτων, γιά νά φιμώσουν κάθε ἀντίσταση στήν ἀπεργαζόμενη καί ἤδη ἰσχύουσα διάλυση, τῶν αἰωνίων, ἀνεκτίμητων πνευματικῶν καί ἄλλων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐκείνων δηλαδή τῶν στοιχείων πού μᾶς διατήρησαν ἀνά τούς αἰῶνες, καί πού ἀποτέλεσαν τό βάθρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.
Ο ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ὁ ὁποῖος καθυστέρησε καί λόγῳ τῶν ἐπικείμενων ἐκλογῶν νά θεσμοθετηθεῖ, ἐπιφυλάσσει σέ ὅποιον τολμήσει νά προασπισθεῖ τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, σέ ὅποιον ἐπισημάνει τούς κινδύνους, ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο λαθρομεταναστῶν καί τήν ἀπειλή πού ἐγκυμονεῖ αὐτή ἡ πραγματικότητα ἐξ αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς, νά τόν στέλνει στίς φυλακές.
Σύμφωνα μέ τήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς Κυριακῆς, ὁ νέος ἀντιρατσιστικός νόμος πού ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Κυβέρνηση, προβλέπει βαριές ποινές. Σκληρές θά εἶναι οἱ τιμωρίες γιά ὅσους ἐμπλέκονται σέ ἐκδηλώσεις… μίσους, ὅπως… ἡ διανομή τροφίμων… ἐπιλεκτικά «μόνο σέ Ἕλληνες». Δηλαδή θά ἀπαγορεύει τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς, στό ποῦ θά διαθέσει ὁ οἱοσδήποτε Ἕλλην τήν βοήθειά του, θά ἀπαγορεύει τήν ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν γηγενῶν πολιτῶν!! Θά κατατίθενται μηνύσεις, ἀπό κάποιους πού θά θεωρήσουν ὅτι θίγονται ἀπό τό δημόσιο λόγο τῶν ἐντίμων, ὑγιῶς καί ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, εἴτε αὐτός ἀφορᾶ τίς πλάνες καί αἱρέσεις ἤ νεώτερες σέκτες, καί καταστροφικές λατρεῖες, τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἤ τήν Σαϊεντολογία, τήν μαγεία, τήν ἀθεΐα καί γενικῶς κάθε πνευματική, ἠθική ἤ κοινωνική παρέκκλιση.Ο ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΦΙΜΩΤΡΟ πού ὁδεύει πρός ψήφησιν ἕνεκεν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἑξαιρουμένων ὅμως τῶν Ἑλληνορθόδοξων δικαιωμάτων(ἄραγε γιατί;) θά ἐξασφαλίζει στήν ἑκάστοτε ὑπάρχουσα Κυβέρνηση τό δικαίωμα νά «ἐξαφανίσει» τούς ἐνοχλητικούς πολιτικούς της ἀντιπάλους, ἁπλῶς χαρακτηρίζοντάς τους φασίστες.
Ὅπως διαβάσαμε στό tanea.gr_ τό «Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συνέδριο» μᾶς ἐπιβάλλει καί τόν «ἀντιρατσιστικό» νόμο«Σήμερα ὁ φασισμόςἔχει βρεῖ τούς πιό ἄξιους ἐκπροσώπους του καί αὐτοί εἶναι τά ἀποκαλούμενα “προοδευτικά” “δημοκρατικά” κόμματα. Δημοκρατία μέ Διατάγματα καί Ἐλευθερία μέ ποινικοποίηση τῶν ἰδεῶν».
Αὐτοί πού ἐψήφισαν, «νόμους» γιά ἀφελληνισμό, τήν ἀποδόμηση τῆς Παιδείας τῶν Παραδόσεων, τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας, τόν φόνο (τόν ἀποκαλούμενο εὐφημιστικά ἄμβλωση) τήν κοινωνική ἐξαθλίωση, τίς προγαμιαῖες σχέσεις – σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης – τόν πολιτικό γάμο, τήν συμβίωση τῶν ὁμοφύλων, (τίς βδελυρές διαστροφές τίς ἐπαχθέστερες τῶν ἁμαρτιῶν πού ἐπιφέρουν τήν «Ὀργή τοῦ Θεοῦ»), τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν εἰκόνων καί συμβόλων, τήν διάλυση τοῦ Ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, θά ψηφίσουν καί, τόν ἀντιρατσιστικό νόμο ἤτοι τόν νόμο τῆς τρομοκρατίαςδίχως νά ἀντιληφθεῖ ὁ ἀποπροσανατολισμένος λαός περί τίνος πρόκειται, ἀκόμη μιά φορά.
Ἐπίσης διά τοῦ νόμου αὐτοῦ θά ἀποκλείονται κομματικοί σχηματισμοί ἀπό κάθε Κρατική Ἐπιχορήγηση, θά ἐξοβελίζονται βουλευτές ἀπό τήν Βουλή καί, θά ἀφαιρεῖται τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι γιά ὅσους ὑποθάλπουν τόν ρατσισμό, κατά πώς τό ἐννοοῦν αὐτοί. Στό ἐκτενές, ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο (δημοσιευμένο στό περιοδικό ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ, Μάρτιος 2006) ὑπό τό πηχυαῖο τίτλο Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΡΙΑ» ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, διαβάσαμε πώς: Τά ἐρωτήματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό ἔγγραφο πού παρελήφθη ἀπό ὅλες τίς Σχολικές Μονάδες Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως στίς23/11/2007, «ἄφησαν ἄναυδους ἕως τρομοκρατημένους τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων», σελ. 68, 69. Οἱ πέντε σελίδες τοῦ ἀνωτέρου, πολύ κατατοπιστικοῦ ἄρθρου πού ὑπογράφεται ἀπό Διευθυντή Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς, πρέπει νά διαβαστεῖ ἀπό ὅλους.
Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός τόν παρελθόντα Μάιο, δήλωσε:«Τό ὑπάρχον νομικό ὁπλοστάσιο καί ἰδιαίτερα ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα, εἶναι ἐπαρκῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ». Συνεπῶς τό νέο νομοσχέδιο περιττεύει, διότι διαβλέπονται σκοπιμότητες. Ἕνας σκληρός ἀνθελληνικός ρατσισμός, ὑφέρπει στίς προθέσεις αὐτῶν πού τό ἐπαναφέρουν.
Τό θέμα περί ρατσισμοῦ θεωρεῖται μεῖζον. Εἶναι θέμα ἐθνικό καί ἀφορᾶ ὅλη τήν ἑλληνική κοινωνία καί ὄχι τούς πολιτικούς ἤ τούς «λειτουργούς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» μόνο ἤ στούς λειτουργούς τῶν γνωστῶν κατά τή νομική ὁρολογία, θρησκειῶν. Ἡ ἁπλοποίησή του καί ἡ ἀναγωγή του (στήν παραφιλολογία) περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, εἶναι ὄχι μόνο παρελκυστική ἀλλά λίαν ἐπικίνδυνη γιά τούς Ἕλληνες πολίτες καί ἐγείρει καίρια ἐρωτήματα γιά τό «ἐνδιαφέρον» ἤ τήν πρεμούρα (καθώς διαβάσαμε) τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά «νομοθετήσει τόν ἀντιρατσιστικό» αὐτό νόμο,φίμωσης… Καί δέν λησμονοῦμε, ὅτι προηγουμένως, τό νομοσχέδιο τό περί οὗ ὁ λόγος, εἶχε κριθεῖ ἀντισυνταγματικό ἀπό τήν Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς Κυβερνήσεως!!!
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

http://aktines.blogspot.gr/2014/05/o_29.html#more