Ὁ ἀνύπαρκτος ἀνθρωπισμός τοῦ ἀθεϊσμοῦ

ΟΙ ΟΡΟΙ ἀθεϊσμὸς καὶ ἀνθρωπισμὸς εἶναι δύο ἔννοιες ἀπόλυτα ἀσυμβίβαστες, ἔστω καὶ ἂν θέλουν οἱ ἀθεϊστὲς νὰ παρουσιάζονται ὡς ἀνθρωπιστές. Ἡ ἱστορία βοᾶ γιὰ τὰ πολυπληθέστερα καὶ φρικτότερα ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαπράξει ἀθεϊστές, (γαλλικὴ ἐπανάσταση, μαρξιστικὰ καθεστῶτα, κ.λπ.). Γιὰ νὰ καταλάβετε πόσο ἀπάνθρωποι καὶ μισάνθρωποι εἶναι οἱ ἀθεϊστὲς παραθέτουμε μία εἴδηση, ἡ ὁποία ἔχει τὴ σημασία της.
Ὁ γνωστὸς ἄγγλος βιολόγος Richard Dawkins, ὁ ἡγέτης τοῦ λεγομένου «νεοαθεϊσμοῦ» καὶ συγγραφέας τοῦ κατάπτυστου βιβλίου «Ἡ περὶ Θεοῦ αὐταπάτη», ἰδοὺ πῶς χαρακτήρισε τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο: «Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἔννοιες τοῦ “ἀνθρώπου” ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἠθική τῆς ἄμβλωσης, κάθε ἔμβρυο εἶναι λιγότερο ἀνθρώπινο ἀπὸ ὅ,τι εἶναι ἕνα ἐνήλικο γουρούνι»!
Μάλιστα! Τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο γιὰ τὸν ἄθεο «ἀνθρωπιστὴ» ἔχει ἀξία ὅσο καὶ ἕνα γουρούνι! Θαυμάστε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τὶς τύχες τοῦ κόσμου! Θαυμάστε καθηγητές, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν στοὺς φοιτητές τους ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τῆς αὐτῆς ἀξίας μὲ τὰ γουρούνια! Κατόπιν αὐτοῦ δὲ μᾶς κάνει ἰδιαίτερα ἐντύπωση πὼς ὁ ἄθεοι ναζὶ ἔκαναν σαπούνια τοὺς ἀνθρώπους καὶ οἱ ἄθεοι μαρξιστὲς σκότωναν «γιὰ ψύλλου πήδημα». Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ στοὺς ἀθεϊστὲς εἶναι ἀσύλληπτα φτηνή!

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1973, 26 Απριλίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_2786.html