Ὁ ἁπλοϊκός τάφος τοῦ Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, χαρισματικοῦ ὑμνογράφου τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, μέ τίς τόσες ἀκολουθίες καί τά τόσα τροπάρια πού ἔχει συνθέσει πρός τιμήν τῶν Ἁγίων τῆς Πίστεώς μας! Νά πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς!