Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας †
Ο άνθρωπος που μεταλαμβάνει των Αχράντων Μυστηρίων, κοινωνεί όλο το σώμα του Χριστού και όλο το Αίμα Του.
Ξέρετε γιατί;
Για να κάνει ο άνθρωπος τον νου του Χριστό, για να κάνει σπλάχνα Χριστού, για να κάνει πόδια Χριστού, για να κάνει μάτια Χριστού, να είναι όλο το είναι του Χριστός! Έτσι αλλάζει η φύση του ανθρώπου, χωρίς να το καταλάβει και δημιουργεί συγγένεια ο άνθρωπος με το Χριστό, γίνεται κατά Χάρη αδερφός του Χριστού.
Όσοι όμως δεν Κοινωνούν [από αδιαφορία και όχι εξαιτίας κανόνος], δεν μπορούν να έχουν γνωρίσματα του Χριστού και ούτε το «Πάτερ ημών» δεν πρέπει να λένε!

Γιατί, για να έχω Πατέρα τον Θεό, πρέπει να έχω αδελφό το Χριστό.
Ο άνθρωπος χωρίς την Θεία Κοινωνία, χωρίς το Χριστό είναι ένα θηρίο, ένας αγριάνθρωπος, γιατί στερείται τις ιδιότητες του Χριστού και δεν είναι καν άνθρωπος.
Μην περιμένετε λοιπόν, ο κόσμος να πάψει να είναι ζούγκλα, εάν οι άνθρωποι δεν προσέρχονται στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γιατί ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να εξημερώσει τον άνθρωπο!
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †
https://amfoterodexios.blogspot.com/2020/05/blog-post_48.html?m=0