Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ

    Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 1088/2013 Ε’ Τμ. απόφασή του απεφάνθη μεταξύ άλλων, τα εξής ουσιαστικά:

Συγκεκριμένα το δικαστήριο κήρυ­ξε ένοχο κατηγορούμενο οπαδό των Πεντηκοστιανών για «προσηλυτισμό κατ’ εξακολούθηση, και συμμετοχή σε αυτοκτονία» και τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως 4 μηνών και χρηματι­κή ποινή τριακοσίων (300) ευρώ ανασταλείσα.

Το σκεπτικό της αποφάσεως έχει ως εξής: «Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2004 έως τις 15/12/2006, στο χω­ριό. . . Πρώην Δήμου. . . Νομού Ρεθύμνης, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, ενεργούσε προσηλυτισμό σε ετερόδοξο προς αυτό πρόσωπο και, ειδικότερα, με κατάχρηση της απειρίας του θύματός του και της εμπιστοσύνης που επεδείκνυε προς αυτόν, καθώς και δια της εκμετάλλευσης των ψυχολογικών προβλημάτων της υγείας του, προσπαθούσε άμεσα να διεισδύσει στη θρησκευτική συνείδησή του, με σκοπό μεταβολής του περιεχομέ­νου αυτής, το οποίο επέτυχε.Συγκεκριμένα, ως μέλος της Εκκλησίας της Πεντηκοστής, προσέγγισε τον συγχωριανό τον και νεότερό του κατά δεκαέξι χρόνια . . . και, εκμεταλλευόμενος τη φι­λική σχέση που ανέπτυξε μαζί του, την απειρία του ως χωρικού και την οφειλόμενη σε ψυχολογικά αίτια ευαισθησία του χαρακτήρα του, με συνεχείς συναντήσεις, με φορτικότητα και συνεχείς συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου τον μύησε στη δική του θρησκεία, καθοδηγώντας τον να βαπτισθεί εν νέου εντός της θαλάσσης από τον «ποιμένα» των Πεντηκοστιανών, . . . , παρουσία και του ιδίου (του κατηγορουμένου), σε περιοχή του Ηρακλείου, παροτρύνοντάς τον να κάψει τα εικονίσματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είχε στην οικία του και εξωθώντας τον εν τέλει, αφού πρώτα τον περιήγαγε σε κατάσταση ψυχικής διαταραχής («ψυχωτικής διατα­ραχής», «ψυχοσωματικής συνδρομής») σε απόπειρα αυτοκτονίας, με χρήση δίκαννου κυνηγετικού όπλου, η οποία έλαβε χώρα στις 16/12/2006, στον ανωτέρω τόπο.

Περιαχθείς, πιο συγκεκριμένα, στην ανωτέρω κατάσταση, ο παθών αυτοπυροβοληθείς δύο φορές εξ επαφής στοχεύοντας στο στήθος του, πλην όμως, διεσώθη δια της σωτηρίας επεμβάσεως του αδελφού του, . . . , υποστείς από την πράξη του μόνο επικίνδυνες σωματικές βλάβες».

  Πηγή: «Ποινική Δικαιοσύνη» 7/2014, έτος 17, σελ. 570.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεύχος 77

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

8    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


Read more: http://www.egolpion.com/537E45C8.el.aspx#ixzz3LUnnfcqi