Ήχησε σήμερα η πολεμική σάλπιγγα του γενναίου μάρτυρα Βαρλαάμ και, καθώς βλέπετε, συγκέντρωσε τους οπλίτες της ευσέβειας. Κηρύχθηκε ο κείμενος (*) αθλητής του Χριστού και ενθουσίασε τους θεατές της Εκκλησίας. 

Και όπως έλεγε ο Δεσπότης των πιστών: «Εκείνος που πιστεύει σ’ εμένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει» (Ιω. 11:25), ο γενναίος Βαρλαάμ έχει πεθάνει και συγκροτεί πανηγύρεις· έλιωσε στον τάφο και συγκαλεί σε συμπόσιο. Τώρα είναι καιρός να κραυγάσουμε: «Πού είναι ο σοφός;Πού είναι ο γραμματέας; Πού είναι ο συζητητής του κόσμου τούτου;» (Α’ Κορ. 1:20). Άνθρωπος αγράμματος είναι σήμερα ο αήττητος διδάσκαλος της ευσέβειας, τον οποίο ο τύραννος…