Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ
Μνήμη: 10η Ἰανουαρίου
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου
(Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἐκδόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ)


http://agiografikesmeletes.blogspot.gr