ΤΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐνεργοῦσε πάντα μέ διάκριση καί ἔβαζε ἐπιτίμια ἀνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό ἀποδεικνύεται περίτρανα μέ τό ἀκόλουθο περιστατικό:

«Ὁ ναυτικός καί ἡ ἐξομολόγηση

Διηγήθηκε ὁ Γέροντας Πορφύριος ὅτι τόν ἐπεσκέφθη κάποτε στήν Πολυκλινική καί ἐξομολογήθηκε ἕνας ναυτικός μέ διάφορες ἁμαρτίες. Μετά τήν ἐξομολόγηση, πού ἔγινε τό φθινόπωρο πλησιάζοντας Χριστούγεννα, ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε νά ἑτοιμαστεῖ νά μεταλάβει τά Χριστούγεννα. Ὁ ναυτικός ξαφνιάστηκε πού παρά τίς ἁμαρτίες του ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε νά μεταλάβει Χριστούγεννα καί τοῦ ἐξέφρασε τήν ἀπορία του. Ὁ Γέροντας τοῦ ἀπάντησε:

-Ἔ, παιδί μου, κάνε ὅπως σοῦ λέω.

Καί πράγματι ὁ ναυτικός ἑτοιμάστηκε καί κοινώνησε τά Χριστούγεννα. Ἀργότερα, μετά μερικούς μῆνες, ὁ ναυτικός ξαναπῆγε καί ἐξομολογήθηκε μερικές πολύ ἐλαφρές ἁμαρτίες καί ὁ Γέροντας Πορφύριος τοῦ εἶπε νά προσέχει καί νά κοινωνήσει μετά ἀπό ἀρκετό χρονικό διάστημα. Τότε ὁ ναυτικός ξαφνιασμένος τοῦ εἶπε: Γέροντα, τότε πού σοῦ ἐξομολογήθηκα σοβαρές ἁμαρτίες μοῦ εἶπες νά κοινωνήσω σύντομα. Τώρα γιατί μοῦ βάζεις τόσο κανόνα;

Καί ὁ Γέροντας τοῦ ἀπάντησε:

-Ἔ παιδί μου, τότε ἤσουν ἀρχάριος στήν πνευματική ζωή. Τώρα μπήκαμε σέ σειρά καί πρέπει νά προσέχουμε πιό πολύ»[1].

[1] Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Ἀπό τό σημειωματάριο ἑνός ὑποτακτικοῦ τ. Α΄, 2016, σελ. 124-125.