Ἡ καλή καί ἡ κακή συζυγία.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος δίδασκε ὅτι ἡ σαρκική ἕνωση μέσα στόν γάμο δέν εἶναι ἔνοχη, ἀρκεῖ ὅλα νά γίνονται σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί μέ εὐλάβεια.
 «-Οἱ συζυγικές σχέσεις εἶναι κάτι καλό, δίνουν καλό στούς συζύγους, ὅταν εἶναι μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ»[26]. Ὁ ἅγιος διηγεῖτο «περιστατικά γιά νά ἐξηγήσει τήν ἁπαλότητα καί τήν εὐγένεια πού πρέπει νά ἔχουν (οἱ σύζυγοι) καί τήν ἀποφυγή βιαιότητας»[27].
«Σ’ αὐτά τά πράγματα (τήν σαρκική ἕνωση)», δίδασκε τούς συζύγους, «δέν πρέπει νά νιώθει κανείς ἐνοχή. Ἀπ’ τή στιγμή πού εὐλογήθηκε στήν ἐκκλησία εἶναι εὐλογημένο. Τώρα θά πεῖς, ὕστερα ἀπό τόσα πνευματικά, νά πάω στήν ἡδονή τοῦ σώματος; Ὁ Θεός σ’ ὅλη Του τήν δημιουργία ἔχει βάλει χαρά. Σ’ αὐτό τό θέμα (τήν δημιουργία παιδιῶν) ὁ ἄνθρωπος εἶναι συνδημιουργός μέ τόν Θεό. Καί ὁ Θεός θέλησε νά βάλει ἡδονή μέσα σ’ αὐτό. Μπαίνεις μέσα στήν δημιουργία μ’ αὐτό καί χαίρεσαι. Ὅλα αὐτά ἔτσι εἶναι, ὅταν γίνονται μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί μέ εὐλάβεια. Ὅλη ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ εἶναι χαρά. Δέν κάθισε ὁ Θεός τήν ἕβδομη μέρα καί κοίταξε ὄσα ἔφτιασε; Δέν ἔνιωσε χαρά ὁ Θεός;[28] Πρέπει, πές τους, νά αἰσθάνονται ἐλεύθεροι οἱ δυό τους»[29].

Τόνιζε ὅτι ἡ κακή συζυγική σχέση ὁδηγεῖ στόν καρκίνο καί στό διαζύγιο . «Μιλώντας κάποτε γιά τόν καρκίνο τοῦ μαστοῦ στίς γυναῖκες, εἶπε ὅτι εἶναι κυρίως ψυχολογική ἀσθένεια, γι’ αὐτό πρέπει νά ἐξομολογοῦνται καί νά κοινωνοῦν πολύ συχνά. Ἀλλά μπορεῖ νά προέρχεται καί ἀπό τήν κακοποίηση τῶν γυναικῶν πού συμβαίνει μερικές φορές ὅταν συνευρίσκονται μέ τούς ἄνδρες τους. Εἶπε πώς θέλει πολλή προσοχή, γιατί ὑπάρχουν εὐαίσθητες ψυχές καί τίς χτυπᾶ ὁ καρκίνος. Ἀνέφερε μάλιστα διάφορες περιπτώσεις πού εἶχε συναντήσει στήν Πολυκλινική. Πού πήγαιναν στούς γιατρούς καί μετά κατέληγαν στόν Γέροντα νά τίς σταυρώσει»[30].
Ἀκόμη καί διαζύγια προκύπτουν:
 «Ἔβλεπε πώς τά ἀνδρόγυνα χωρίζουν ἀκόμη καί ἐξαιτίας τῆς κακῆς ἐρωτικῆς ἐπαφῆς, διότι ἀπό αὐτό τό πράγμα ἔρχονται γκρίνιες, ἀσυμφωνίες, τσακωμοί καί τελικά ὁ χωρισμός. Μέ ἀποτέλεσμα νά τραυματίζονται ψυχολογικά καί νά τρέχουν σέ ψυχολόγους καί νευρολόγους»[31].
 Συνεχίζεται…
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 
[26] Κωστάκου Ἄννας, Συνομιλώντας μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2012, σελ. 67. Στό ἴδιο:  «Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, (πού εἶναι καί ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία), καταδίκασε τήν ἰδέα ὅτι ὁ γάμος μολύνει. Γι’ αὐτό, ἐν ἀντιθέσει πρός τούς λατίνους, ἐπιτρέπει τήν ἱερωσύνη στούς ἐγγάμους χριστιανούς. Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει: «Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καί ἡ κοίτη ἀμίαντος» (Ἑβρ. 13, 4). Καί ὁ ΝΑ΄ Ἀποστολικός Κανών ἐλέγχει αὐτούς πού βδελύσσονται τόν γάμο ξεχνώντας ὅτι ὁ Θεός ἔκαμε τά πάντα καλά λίαν καί τόν ἄνθρωπο «ἄρσεν καί θῆλυ. Σχετικοί κανόνες εἶναι καί ὁ Ε΄ Ἀποστολικός καί Α΄ τῆς ἐν Γάγγρᾳ τοπικῆς Συνόδου».
[27]  Κωστάκου Ἄννας, Συνομιλώντας μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2012, σελ. 67.
[28] Γεν. 1, 31: «Καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν».
[29] Κωστάκου Ἄννας, Συνομιλώντας μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2012, σελ. 69-70.
[30] Λαμπρόπουλου Παρασκευᾶ, Ὅσα ἔζησα κοντά στόν Ἅγιο Πορφύριο, Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 74-75.
[31] Λαμπρόπουλου Παρασκευᾶ, Ὅσα ἔζησα κοντά στόν Ἅγιο Πορφύριο, Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 75.