Οἱ ἀγκαλιές, τά φιλιά, τά χάδια

 Ὁ ἅγιος Πορφύριος τόνιζε πολύ τήν ἀποφυγή τοῦ «κανακέματος» τῶν παιδιῶν. Δίδασκε: «ὄχι ἀγκαλιές, ὄχι φιλιά, ὄχι χάδια στά πολύ πολύ μικρά παιδιά. Γιατί λέει, τό παιδί ὅσο εἶναι τριετές, τετραετές, εἶναι δέκτης ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν μας καί αὐτῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, πού δέν τίς ἐκδηλώνουμε, ἀλλά διαχέονται μέ ἕναν μυστήριον τρόπον στά παιδιά. Ἄρα, ἄν ἔχομεν ἔλλειψην, ἔ δέν εἶναι ἀνάγκην αὐτόν νά τοῦ τό φορτώσουμε τοῦ παιδιοῦ μας! Καί νά τό δοῦμε σάν ὑποκατάστατο. Διότι ἔτσι συμβαίνει πολλές φορές. Τήν ἀποτυχημένη σχέση τοῦ ζεύγους, τήν εἰσπράττει τό παιδί καί γίνεται ἡ μάνα ὑπερπροστατευτική· ὁ πατέρας γίνεται ἐγωκεντρικός καί κλεισμένος στόν ἑαυτό του… καί τότε τί γίνεται;.

Τί γίνεται; Δημιουργοῦμε μαλθακά, νωθρά, ἐξηρτημένα, ἀνασφαλή παιδιά»[52].Ἐπίσης ἀπευθυνόμενος στόν γονέα, τόνιζε ὅτι δέν πρέπει νά «ἀφήνεις ἄλλον νά τά παίρνει (τά παιδιά σου) ἀγκαλιά. Τοῦ μεταδίδει τά δικά του καί συνήθως (τά παιδιά) κολλᾶνε τά ἀρνητικά. Θά μοῦ πεῖς τώρα: Τό παιδί δέ θέλει χάδι, δέ θέλει ἕνα φιλί, δέ θέλει μιάν ἀγκαλιά τό παιδί; … Ἄκου τόν ἅγιον: Νά τά κάμνετε, λέει, αὐτά, ἀλλά μυστικά. Μυστικά τό λαχταρᾶς, τό χαϊδεύεις καί νοερά τό φιλᾶς στό κεφαλάκι. Νοερά. Δηλαδή εἶναι μία σχέσις, ἡ νοερή σχέσις πού δέν τήν ἔχουμε διδάξει στούς ἀνθρώπους… Τό βρέφος εἶναι πολύ εὐαίσθητο στά χάδια. Διεγείρεται ἀμέσως»[53].
Ἐπίσης δίδασκε ὅτι «δέν πρέπει νά χαϊδεύουμε τό ἕνα παιδί μπροστά στό ἄλλο. Ζηλεύουν»[54].
 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 
[52] Μητροπολίτης Μόρφου: Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τούς σύγχρονους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας (ΒΙΝΤΕΟ), http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία.
[53] Μητροπολίτης Μόρφου: Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τούς σύγχρονους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας (ΒΙΝΤΕΟ), http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία.
[54] Τζαβάρα Ἀναστασίου, Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Γέροντα Πορφύριο11, σελ. 169.