Προσευχή γιά τά παιδιά

            Δίδασκε ὁ Ἅγιος Πορφύριος: «Αὐτά πού θέλετε νά πεῖτε στά παιδιά σας, νά τά λέτε στήν προσευχή σας. Τά παιδιά δέν ἀκοῦν μέ τά αὐτιά· μόνο ὅταν ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις πού τά φωτίζει, τότε ἀκοῦνε αὐτά, πού θέλουμε νά τούς ποῦμε. Ὅταν θέλετε νά πεῖτε κάτι στά παιδιά σας, πέστε το στήν Παναγία κι Αὐτή θά ἐνεργήσει. Ἡ προσευχή σας αὐτή θά γίνεται ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, πού χαϊδεύει, ἀγκαλιάζει, ἕλκει τά παιδιά»[58].

«Ἐπίσης εἶναι πολύ σημαντικόν οἱ γονεῖς νά προσεύχονται πάνω ἀπό τήν κούνιαν τοῦ παιδιοῦ, ἰδιαιτέρως ὅταν κοιμᾶται τό παιδί. Τότε ἡ προσευχή ἐπιδρᾶ εἰς βάθος. Τό κακόν δέν ἀνθίσταται, ἡ ἔντασή του πέφτει»[59].
 
Συνεχίζεται… 
 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 
[58] Παταπίου Μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, σελ. 74.
[59] Μητροπολίτης Μόρφου: Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τούς σύγχρονους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας (ΒΙΝΤΕΟ), http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία.