Τό κλάμα

Τό κλάμα, ὅταν δέν ἀντιμετωπιστεῖ ἐξ ἀρχῆς σωστά, μπορεῖ νά γίνει μέσο πίεσης πρός τούς γονεῖς, ἐπιβολῆς καί ἱκανοποίησης τῶν ἐγωιστικῶν θελημάτων τοῦ μωροῦ.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος «ἔλεγε, ἰδιαιτέρως ὅταν κλάψει τήν πρώτην φοράν, τήν πρώτην ἡμέραν, νά τό ἀφήσεις νά μήν τό πιάσεις μέ τίποτα, διότι μετά θά τό κακομάθεις. Καί ἔλεγε: τό κλάμα τοῦ μωροῦ εἶναι τραγούδι. Ἀνοίγουν καί οἱ φωνητικές χορδές»[61].

 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 
[61] Μητροπολίτης Μόρφου: Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τούς σύγχρονους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας (ΒΙΝΤΕΟ), http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία.