Ἡ ἐγκράτεια στόν Γάμο

 Οἱ γονεῖς, σύμφωνα μέ τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, πρέπει νά ζοῦν ἐν Χριστῷ, ἄν θέλουν νά ἐπιτύχουν στήν οἰκογένειά τους καί στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους. Πρέπει νά ἔχουν ὀρθόδοξη πίστη καί νά ζοῦν ἀσκητικά καί μυστηριακά σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη ἁγιοπατερική Παράδοση τηρώντας τούς ἱερούς Κανόνες τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐγκράτεια μέσα στό Γάμο, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου, πού ταυτίζεται μέ τήν ὅλη Ἁγιοπατερική παράδοσή μας, εἶναι ἀπαραίτητη. Ἐπιτυγχάνεται ἔτσι ἡ καλλιέργεια τῆς ἁγνότητας, τῆς εὐλάβειας, τῆς ἐλευθερίας ἀπό τά φθοροποιά πάθη, ἡ ἕνωση μέ τόν Θεό καί ἡ μετοχή στό Μυστήριο τῆς Δημιουργίας. Οἱ γονεῖς διά τῆς παιδοποιΐας γίνονται συνδημιουργοί μέ τόν Θεό.

«Ὅταν βλέπω ἕνα γάμο πού γίνεται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πολύ συγκινοῦμαι. Ἔτσι τά αἰσθάνομαι ἐγώ τά πράγματα. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας γιά ἀποχή κατά τίς σαρακοστές καί ὁρισμένες μέρες τῆς ἑβδομάδος κ.λ.π. ὑπάρχουν γιά νά καλλιεργοῦν αὐτή τήν ἁγνότητα, τήν ἁπλότητα, τήν ἐλευθερία καί τήν ἑνότητα μέ ὅλη τήν δημιουργία. Εἶναι ἡ ἕνωση διά τῆς εὐλαβείας, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσε τοῦ ἀρχαίου κάλλους καί ἡ φθορά ἀπειλεῖ»[17].
 
Συνεχίζεται…
 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 
 
[17] Κωστάκου Ἄννας, Συνομιλώντας μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2012, σελ. 70.