Ο άγιος προφήτης Ησαΐας

Ο μεγάλος αυτός προφήτης καταγόταν από βασιλική γενιά. Ό Ησαΐας γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ και πατέρας του ήταν ο Αμώς, αδελφός του βασιλιά των Ιουδαίων Αμασία. Με την πλούσια χάρη του Θεού, που σκήνωσε εντός του, ο Ησαΐας αξιώθηκε να δει τον Κύριο Σαβαώθ επί του θρόνου Αυτού στον ουρανό, περιβαλλόμενο από εξαπτέρυγα Σεραφείμ που ακαταπαύστως έψαλλαν το ένα προς το άλλο: ‘Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ (Ησαΐας 6,3). Αθρόως προφήτευσε ο Ησαΐας, τόσο σε συγκεκριμένα πρόσωπα όσο και σε ολόκληρους λαούς.

Σε μία περίπτωση, επί τρεις ημέρες γυμνός περπατούσε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, προφητεύοντας την επικείμενη πτώση της πόλεως στον βασιλέα των Αεριών Σενναχηρίμ υπενθυμίζοντας στον βασιλέα και στους ηγέτες του λαού να μην ελπίζουν στη βοήθεια των Αιγυπτίων ή των Αιθιόπων, διότι και αυτοί θά υποδουλώνονταν στον Σενναχηρίμ, άλλα να εμπιστευτούν την βοήθεια από τον Θεό τον Ύψιστο. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε στην κυριολεξία, όπως και άλλες ακριβείς προρρήσεις του, οι σημαντικότερες των οποίων αφορούν στην Ενσάρκωση του Θεού, στην υπερφυή σύλληψή Του από την Παρθένο Μαρία, στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και σε πολλά άλλα μείζονα γεγονότα της ζωής του Χριστου.

Ο Προφήτης αυτός, εξαιτίας της αγνότητας της καρδιάς του και του διάπυρου ζήλου του για τον Θεό, έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Όταν η αιχμάλωτη Ιερουσαλήμ μαστιζόταν από φοβερή ξηρασία, ο Ησαΐας προσευχήθηκε στον Θεό και ύδωρ ανέβλυσε στις υπώρειες του Όρους Σιών.

Το ύδωρ αυτό ονομάστηκε Σιλωάμ, πού σημαίνει «απεσταλμένος». (Ιωάννου 9,7). (Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ είναι εις τύπον του Βαπτίσματος, πού αναγεννά τον άνθρωπο, ο οποιος εισέρχεται στους κόλπους τας Εκκλησίας. )

Αργότερα, ο Κύριος οδήγησε τον τυφλό εκ γενετής άνθρωπο, παραγγέλλοντάς του να λουστεί στο νερό της κολυμβήθρας Σιλωάμ, γιά να βρει το φως του .

Τήν εποχή της βασιλείας του Μανασσή, όταν ο Ησαΐας άστραψε και βρόντηξε εναντίον του και εναντίον των αρχόντων του εξαιτίας των παγανιστικών εθίμων τους, συγκρίνοντας τη γενεά τους με εκείνη των Σοδόμων και Γομορρών, τότε άναψε το μίσος των αρχόντων και του λαού εναντίον του μεγάλου αυτού προφήτη. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, όπου τον έκοψαν στή μέση με πριόνι. Ο Ησαΐας έζησε και προφήτευσε επτακόσια περίπου χρόνια πριν από τον Χριστό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/05/09.html?m=1