Κάποτε έφτασε στην Κρήτη βαρβαρικός στόλος και την πολιόρκησε. Η πολιορκία ήταν ιδιαίτερα ασφυκτική, αφού οι πολιορκητές εφάρμοσαν και χρησιμοποίησαν όλες τις τότε γνωστές πολεμικές τέχνες και μηχανές.

Ευτυχώς, όμως, η Μεγαλόνησος βρισκόταν σε καλά χέρια, αφού Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ο Άγιος Ανδρέας, του οποίου η δύναμη της προσευχής είχε μεγάλη παρρησία ενώπιον του Θεού.
Για τον λόγο αυτό, ο Άγιος Ανδρέας προφύλαξε αφ’ ενός την ποίμνη του από κάθε κίνδυνο και αφ’ ετέρου προκάλεσε τόσο φόβο στους πολιορκούντες, που ετράπησαν σε φυγή, χωρίς να έχουν υποστεί κάποια επίθεση.
Και μάλιστα, λόγω αυτής της αιφνίδιας και άτακτης φυγής τους, πολλοί απ’ αυτούς αφανίστηκαν από τα κύματα, αλλά και από τους πολιορκουμένους Χριστιανούς.
Διασκευή από τον Μεγάλο Συναξαριστή της Εκκλησίας, μήνας Ιούλιος, τόμος Ζ’.
https://paraklisi.blogspot.com/2018/07/blog-post_29.html#more