Οι άγγελοι του Θεού ήδη από αρχαιότατων χρόνων εορτάζονταν τιμητικώς από τούς ανθρώπους, αλλα ο εορτασμός αυτός μετατρεπόταν συχνά σε Θεοποίηση και λατρεία των αγγέλων (Δ’ Βασιλ. 23, 5). Οι αιρετικοί επινοούσαν κάθε είδους μυθοπλασίες περί αγγέλων. Ορισμένοι εξ αυτών τιμούσαν τούς αγγέλους σαν θεούς• άλλοι, παρόλο πού δεν τούς θεοποιούσαν, τούς αποκαλούσαν δημιουργούς όλου του ορατού κόσμου.

Η τοπική Σύνοδος της Λαοδικείας (τέσσερα ή, πέντε χρόνια πριν από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο) απέρριψε τη. λατρεία και θεοποίηση των Αγγέλων και καθιέρωσε στον 35ο κανόνα της κανονική τιμητική ημέρα προσκυνήσεως των Αγγέλων.

Τον 4ο αιώνα, την εποχή τού Συλβέστρου Πάπα Ρώμης και τού Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Αλεξάνδρειας, θεσπίστηκε ο εορτασμός των Αρχαγγέλων και των άλλων επουρανίων δυνάμεων, τον μήνα Νοέμβριο. Γιατί ειδικά τον Νοέμβριο;

Διότι ο Νοέμβριος ήταν (σ.τ.μ. κατά τό ρωμαϊκό ημερολόγιο) ο ένατος μήνας, μέ πρώτο τον Μάρτιο, που θεωρείται ο μήνας κατά τον οποιον πλάστηκε ο κόσμος. Επίσης ο Νοέμβριος, ως ο ένατος μήνας, επελέγη γιά τα εννέα τάγματα των αγγέλων που δημιουργήθηκαν πρώτα.

Ό άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μαθητής του άγιου αποστόλου Παύλου (ο οποίος ηρπάγη έως τρίτου ουρανού), περιέγραψε τα εννέα αγγελικά τάγματα στο βιβλίο του Περί της Ουρανίου Ιεραρχίας, ως εξης: εξαπτέρυγα Σεραφείμ, πολυόμματα Χερουβείμ, Αγιότατοι Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις και Εξουσίες, Αρχαί, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Ό άρχιστράτηγος των άγγελικών δυνάμεων είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

Όταν ο σατανάς, δηλαδή ο εωσφόρος, εξέπεσε από τον Θεό και τήν Ούράνια δόξα, συμπαρασύροντας μαζί του στήν καταστροφή ένα μέρος των Αγγέλων (σ.τ.μ. των ανωτέρων μάλιστα τάξεων, άλλωστε και αυτός είχε αρχαγγελικό αξίωμα), τότε ο Μιχαήλ στάθηκε όρθιος και ανέκραξε ενώπιον των πιστών Αγγέλων: Πρόσχωμεν! Στώμεν Καλώς! Στώμεν μετά φόβου! Τότε όλες οι πιστές ουράνιες αγγελικές δυνάμεις ανέκραξαν: «Άγιος, άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ! Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Αυτού! Ωσαννά εν τοις Ύψίστοις!».

Σχετικά μέ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, βλ. στήν Παλαιά Διαθήκη: Βιβλίο Ιησού του Ναυή ( 5, 13-15) και στήν Καινή Διαθήκη: Επιστολή Ιούδα 1, 9. Ανάμεσα στους αγγέλους επικρατεί απόλυτη ομοφροσύνη, ομοψυχία και αγάπη .

Επίσης οι κατώτερες αγγελικές τάξεις δείχνουν απόλυτη υπακοή στις ανώτερες και όλες μαζί στο άγιο θέλημα του Θεού.

Κάθε έθνος έχει τον φύλακα άγγελό του, όπως και κάθε χριστιανός.

Πρέπει όλοι να θυμόμαστε πώς, ότι και αν κάνουμε φανερό η, κρυφό, το κάνουμε παρουσία τού φύλακα- αγγέλου μας. Την Ημέρα της Φοβερής Κρίσεως οι μυριάδες των άγιων Αγγέλων του ουρανού θά συγκεντρωθούν γύρω από τον θρόνο του Χριστού και τότε τα έργα, τα λόγια, ακόμη και οι σκέψεις κάθε άνθρώπου θά αποκαλυφθούν ενώπιον όλων! Είθε ο Θεός να μάς ελεεί και να μάς σώσει, διά πρεσβειών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και όλων των ουρανίων άσωμάτων Δυνάμεων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ .  Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/11/blog-post_68.html