Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Σε ποιό τόπο θα είναι η γέεννα;… Κάπου έξω απ’ όλον αυτόν τόν κόσμο, καθώς εγώ τουλάχιστο νομίζω. Γιατί, όπως οι φυλακές καί τά μεταλλεία βρίσκονται μακριά από τά βασιλικά ανάκτορα, έτσι καί η γέεννα θα είναι κάπου έξω από τούτη την οικουμένη,

“Ας μη ζητάμε, όμως, το πού βρίσκεται η γέεννα, αλλά τό πώς θα μπορέσουμε να την αποφύγουμε» (Ομιλία λβ’ εις την προς Ρωμαίους επιστολή, 6). Ο ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας πώς η γέεννα θα είναι κάπου έξω απ’ αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο δεν απορρίπτει την άποψη ότι βρίσκεται μέσα στη γη, αλλά καί την ενισχύει. Γιατί μέ ποιό τρόπο θα μπορούσε να κρύψει κανείς καλύτερα τον άδη από τά βλέμματα της οικουμένης, αν όχι θάβοντάς τον στα έγκατα της γης; Ο μακάριος Θεοφύλακτος, άλλωστε, ερμηνεύοντας την ευαγγελική παραβολή τού πλουσίου καί τού φτωχού Λαζάρου (Λουκ. 16:19-31) καί σχολιάζοντας τόν στίχο 22, όπου αναφέρεται ότι «ο πλούσιος πέθανε, καί τον έθαψαν», γράφει ότι καί η ψυχή του ρίχτηκε στον καταχθόνιο καί ζοφερό τόπο, τον αδη (βλ. Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις τό κατά Λουκάν Εύαγγέλιον, κεφ. ΙΣΤ’, στ. 19-22).

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν καί δεν ενθαρρύνει την περιέργεια ως προς τόν προσδιορισμό του τόπου του αδη, όχι μόνο δεν μας αποτρέπει από σκέψεις καί συζητήσεις γιά τόν αδη, που οδηγούν στον φόβο τού Θεού καί την αποφυγή της αμαρτίας, αλλά καί μάς προτρέπει διαρκώς να καταγινόμαστε σ’ αυτές, μάς συμβουλεύει διαρκώς να έχουμε μπροστά στα μάτια μας την πύρινη γέεννα, πού έχει ετοιμαστεί γιά τούς ανόμους (βλ. Δόμος πρώτος περί κατανύξεως προς Δημήτριον μονάζοντα). Στα μεταγενέστερα χρόνια η Εκκλησία διακήρυξε σαφέστατα την πεποίθησή της γιά τόν τόπο του αδη μέ ύμνους πού ψάλλονται καί μέ αναγνώσματα πού διαβάζονται στις ιερές άκολουθίες.

Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο

Συγγραφέας : Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/11/blog-post_471.html