Ὁ ἅγιος Φιλούμενος ἀπὸ τὴν ἐπανακομιδῆ τοῦ ἱεροῦ σκηνὠματος τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ηγιασμένου στὰ Ἱεροσόλυμα το 1965 ἀπὸ τὴν Βενετία.
Ὁ ἅγιος Φιλούμενος εἶναι στὰ ἀριστερὰ μὲ τὰ γυαλιά.
πηγή
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/11/blog-post_528.html