Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσεύχεσαι στόν Κύριο, στήν Παναγία Μητέρα Του ἤ στούς Ἁγίους, νά πιστεύεις πώς ὁ Κύριος θά σοῦ δῶσει «κατά τήν καρδίαν σου» (Ψαλμ. Ιθ΄ : 4). Ὅπως εἶναι ἡ καρδιά, ἔτσι θά εἶναι κι ἡ δωρεά. Ἄν προσεύχεσαι μέ πίστη, μέ εὐθύτητα, μ᾿ ὅλη σου τήν καρδιά, μέ εἰλικρίνεια κι ὄχι μέ ὑποκρισία, τότε τό δῶρο πού θά λάβεις ἀπό τόν Κύριο θά εἶναι ἀνάλογο μέ τήν πίστη σου, μέ τό βαθμό τῆς καρδιακῆς σου θέρμης. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα, ὅσο πιό κρύα εἶναι ἡ καρδιά σου, ὅσο πιό δύσπιστη καί ὑποκριτική, τόσο πιό ἀναποτελεσματική θά εἶναι κι ἡ προσευχή σου. Κι ὄχι μόνο δέ θά φέρει ἀποτέλεσμα, μά θά παροργίσει καί τόν Κύριο, πού ἐπιθυμεῖ νά λατρεύεται «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰωάν. Δ΄ : 23). Γι᾿ αὐτό, εἴτε ἐπικαλεῖσαι τόν Κύριο εἴτε τήν Παναγία Μητέρα Του εἴτε τούς Ἁγίους, νά τό κάνεις ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς σου.Εἴτε ἡ προσευχή σου εἶναι γιά ζῶντες εἴτε γιά σένα εἴτε γιά κάποιον ἄλλο, γιά νά λάβετε πνευματική ἤ σωματική ὠφέλεια, ὅπως γιά παράδειγμα γιά ν᾿ ἀπαλλγεῖτε ἀπό κάποια βάσανα, ἤ ἀπό τίς ἁμαρτίες σας, ἀπό πάθη ἤ κακές συνήθειες, νά τό κάνεις μ᾿ ὅλη σου τήν καρδιά. Θά πρέπει ὅμως νά ᾿ σαι ἀποφασισμένος νά ἐγκαταλείψεις τίς ἁμαρτίες σου, τά πάθη, τίς ἁμαρτωλές σου συνήθειες καί νά ἐπιθυμεῖς μέσα σου νά τά ἐγκαταλείψει κι ὁ ἄλλος. Κι ὁ Κύριος θά σοῦ δώσει αὐτό πού ἐπιθυμεῖς, κατά τήν καρδίαν σου. «Ὁ ἐάν θελήσητε αἰτήσασθε, καί γενήσεται ὑμεῖν» (Ἰωάν. Ιε΄ : 7). Βλέπεις λοιπόν πώς πρέπει νά τό ἐπιθυμεῖς μέ ζῆλο αὐτό πού ζητᾶς. Ἔτσι μόνο θά τό ἀποκτήσεις. «εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε» (Ἰακ. Ε΄: 16).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/