«Ο εν τοις ουρανοίς».
Αμέσως μετά την επίκληση δηλώνεται ο τόπος όπου βρίσκεται ο Πατέρας, ο «πανταχού παρών», Εκείνος πού περιβάλλει τά πάντα καί δεν περιορίζεται από τίποτα: «Πάτερ ημών ο εν τοις ούρανοίς». Μέ την αναφορά του ουρανού ως τόπου διαμονής του Πατέρα, ο προσευχόμενος υιός ανυψώνεται εκεί.
       Ξέχνα όλα τά γήινα. Πάρε την προσοχή σου από τη γη, το προσωρινό κατάλυμά σου. Μή νοιάζεσαι γιά κανένα από τά αντικείμενα αυτού του καταλύματος, πού θα τά χάσεις υστερ’ από λίγο. Μερίμνησε αποκλειστικά γιά την πατρίδα σου, τόν ουρανό, πού την έχασες μέ την πτώση καί την ξαναπήρες μέ τή λύτρωση.

Προσευχήσου να σου δωριστούν τά αιώνια, τά πνευματικά, τά πανάγια, τα θεία αγαθά, πού η αξία τους είναι ασύλληπτη όχι μόνο από τόν ανθρώπινο αλλά καί από τόν αγγελικό νου.Αυτά τά αγαθά έχουν ήδη ετοιμαστεί γιά σένα, αυτά τά  αγαθά ήδη σε περιμένουν.Η δικαιοκρισία του Θεού, η αχώριστη από την αγαθότητά Του, απαιτεί να εξακρίβωση  την προαίρεσή σου γιά τη Λήψη των ουράνιων θησαυρών. Καί πώς θα εξακριβωθεί; Μέ την προσευχή σου καί μέ τη ζωή σου.

Όλοι οι δούλοι του Κυρίου στέκονται απορημένοι καί αμήχανοι μπροστά στο μεγαλείο της Κυριακής Προσευχής. Από τά χέρια του Θεού ξεχύνονται αφειδώλευτα δώρα. Ακόμα καί ο πιο δίκαιος άνθρωπος αναγνωρίζει πώς είναι ανάξιος γι’ αυτά τά θεία δώρα καί πώς δεν μπορεί να τά ζητήσει. Πολύ πιο απορημένος είναι ο αμαρτωλός, πού πιστεύει πώς δεν αξίζει παρά μόνο τιμωρίες.
       Η απορία όλων, όμως, θα λυθεί μέ την ερμηνεία της προσευχής, πού γεννά τή μιαν απορία μετά την άλλη. Η Κυριακή Προσευχή δωρίστηκε στους ανθρώπους πριν ‘ συντελεστεί πλήρως η λύτρωσή τους. Ονομάστηκαν υιοί καί κλήθηκαν στήν κτήση τών δικαιωμάτων των υιών πριν από την υιοθεσία, πριν από την αναγέννηση τους μέ τό Βάπτισμα, πριν από τή μετοχή τους στο θειο Δείπνο, πριν από την ανακαίνιση τους από το Άγιο  Πνεύμα.Η Κυριακή Προσευχή δωρίστηκε στούς αμαρτωλούς. Όπου ενεργεί ο Θεός, όλα είναι δυνατά καί όλα είναι ακατάληπτα.
  ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/12/blog-post_113.html