Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Google δήλωσε πρόσφατα πώς οἱ ἀνησυχίες του γιά τήν τεχνητή νοημοσύνη “τόν κρατοῦν ξύπνιο τή νύχτα”, ζητῶντας ἕνα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο γιά τόν ἔλεγχο τῆς τεχνολογίας Αἱ, ἀντίστοιχο μέ αὐτό τῶν πυρηνικῶν ὅπλων! Ὁ Σούνταρ Πιτσάϊ προειδοποίησε ὅτι ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά μποροῦσε νά προκαλέσει προβλήματα, λόγῳ τῶν δυνατοτήτων της στήν παραπληροφόρηση.
Οἱ ἀνησυχίες γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης κρατᾶνε χρόνια. Στήν ἀρχή τοῦ καλοκαιριοῦ 2017 εἶχε γίνει γνωστό ὅτι τό Facebook ἀναγκάστηκε νά τερματίσει ἕνα πείραμα τεχνητῆς νοημοσύνης πού διενεργοῦσε, καθώς τά δύο ρομπότ (chatbots) πού συμμετεῖχαν ἄρχισαν νά ἐπικοινωνοῦν… σέ μιά γλῶσσα πού δέν καταλάβαινε κανείς ἄλλος, ἐκτός ἀπό αὐτά τά ἴδια.
Τά δύο chatbots εἶχαν προγραμματιστεῖ νά μιλοῦν ἀγγλικά καί νά διαπραγματευτοῦν τήν ἀνταλλαγή καπέλων, βιβλίων καί μπαλῶν. Ὅμως, πολύ γρήγορα τροποποίησαν τήν ἀγγλική γλῶσσα καί χρησιμοποιοῦσαν μόνο κάποιες λέξεις, τίς ὁποῖες ἐπαναλάμβαναν, δείχνοντας ἔτσι νά μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν πιό εὔκολα μέ ἕνα δικό τους κώδικα. Ὁ καθηγητής ρομποτικής Kevin Warwick εἶχε σχολιάσει τό γεγονός, λέγοντας ὅτι εἶναι «ἕνα ἀπίστευτα σημαντικό ἐπίτευγμα, ἀλλά ὅποιος πιστεύει ὅτι δέν εἶναι ἐπικίνδυνο, ἐθελοτυφλεῖ».
Ἐξήγησε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη καταγεγραμμένη ἀνεξέλεγκτη ἐπικοινωνία δύο ρομπότ, ἀλλά θεωρεῖ πώς θά ὑπάρχουν καί ἄλλες πού δέν θά ἔχουν καταγραφεῖ, ἐνῶ τόνισε πώς δέν ξέρουμε τί λένε. Γιά νά προειδοποιήσει γιά τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ ἡ τεχνητή νοημοσύνη, ἐπεσήμανε ὅτι κάτι τέτοιο θά μποροῦσε νά συμβεῖ σέ στρατιωτικά ρομπότ, τά ὁποῖα συνεννοοῦνται νά κάνουν κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό πού ἀρχικά εἶχαν προγραμματιστεῖ.
 
Τό πρόβλημα εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρό, καθώς γίνονται κατασκευές μέ αὐτόνομα πολεμικά ρομπότ, χωρίς νά ἔχει ἀκόμη διασφαλιστεῖ το ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός… Ἕνα ἄλλο καυτό πρόβλημα εἶναι πώς τά ἰδιωτικά drones μπορεῖ νά πλήξουν ἀεροδρόμια, στρατόπεδα ἤ ἀκόμη καί πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες. Ἤδη, ἐκπονοῦνται πυρετωδῶς εἰδικά συστήματα ραντάρ γιά τήν διασφάλιση τῆς ἀποτροπῆς τέτοιου τύπου ἐπιθέσεων.
Οἱ ἀνησυχίες τοῦ Ἔλον Μάσκ
 
Δέν εἶναι, ὅμως, μόνο ὁ Σούνταρ Πιτσάϊ καί ὁ καθηγητής Kevin Warwick πού προβληματίζονται. Εἶναι καί ὁ Stephen Hawking, ὁ Bill Gates καί κυρίως, ὁ Ἔλον Μάσκ ὁ ἐφευρέτης δισεκατομμυριοῦχος τῆς Tesla, τῆς SpaceX καί τῆς Boring. Αὐτός θεωρεῖ τήν Τεχνητή Νοημοσύνη θεμελιώδη κίνδυνο γιά τόν ἀνθρώπινο πολιτισμό, ἐρχόμενος σέ ἀνοιχτή ἀντιπαράθεση μέ τόν δημιουργό τοῦ Facebook ἐπιχειρηματία Mark Zuckerberg.

O Ἔλον Μάσκ θεωρεῖ ὅτι στήν περίπτωση τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης δέν μποροῦμε νά περιμένουμε καί νά νομοθετήσουμε ρυθμιστικούς κανόνες καί πλαίσια ἀφοῦ πρῶτα συμβεῖ κάτι, ὅπως συνήθως γίνεται, γιατί αὐτό τό κάτι μπορεῖ νά εἶναι πολύ μεγάλο κακό καί θά εἶναι τότε πολύ ἀργά. Σύμφωνα μέ τόν Guardian, o Μάσκ ἀνήκει στούς χιλιάδες πού ζήτησαν τόν περασμένο μῆνα ἑξάμηνη παύση στήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ΑΙ.
Ὁ Musk ἦταν ἕνας ἀπό τούς 116 ἐπωνύμους πού εἶχαν συνυπογράψει τό 2018 ἀνοιχτή ἐπιστολή, μέ τήν ὁποία ζητοῦσαν νά ἀπαγορευθοῦν ἀπό τόν ΟΗΕ τά ὅπλα μέ τεχνητή νοημοσύνη. Εἶχε πεῖ πώς ἕνας παγκόσμιος πόλεμος δέν θά προκληθεῖ ἀπό τόν Κίμ Γιονγκ Οὖν, ἀλλά ἀπό τόν ἀνταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας γιά το ποιός θά ἔχει τήν πιό ἰσχυρή τεχνητή νοημοσύνη.
Οἱ τεχνο-οὐτοπιστές
 
Τά μεγάλα μυαλά τῆς Silicon Valley θεωροῦν θέμα χρόνου τήν ἐμφάνιση τῆς λεγόμενης “μοναδικότητας” (technological singularity), δηλαδή τή στιγμή πού οἱ μηχανές μέ τεχνητή νοημοσύνη θά ξεπεράσουν τούς ἀνθρώπους σέ νοητικές ἱκανότητες. Τό 2019 ἐρευνητές τοῦ Κολούμπια δημιούργησαν τό πρῶτο ρομπότ πού εἶναι ἱκανό νά “φανταστεῖ” τόν ἑαυτό του, ἕνα βῆμα πρός τή δημιουργία μηχανῶν πού θά ἔχουν αὐτοσυνείδηση καί, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη αὐτονομία καί προσαρμοστικότητα.
 
 
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι κάθε δύο χρόνια ὁ ἀριθμός τῶν τρανζίστορ πού ἐνσωματώνεται σέ μιά πλακέτα κυκλωμάτων διπλασιάζεται (G.Moore/Intel-law of accelerating returns). Οἱ ἰσχυρές μηχανές ἐκμάθησης (deep learning machine) αὐξάνουν ἐκθετικά, ὅπως ἄλλωστε καί οἱ τεχνικές μίμησης τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου μέ ἀντιπαραβολή προτύπων (pattern matching).
Ὁρισμένοι τεχνο-οὐτοπιστές κάνουν λόγο γιά πλήρη ἐξομοίωση (whole brain emulation). Αὐτή θά δώσει τή δυνατότητα γιά ψηφιακή μεταφορά τῆς συνείδησης, χαρίζοντας τῆς “ψηφιακή ἀθανασία” μέ τό “φόρτωμα” ἑνός ἀντιγράφου τοῦ ἐγκεφάλου καί τοῦ νοῦ ἑνός προσώπου σέ μιά μηχανή. Ἤδη συγκροτεῖται καί ὁ σχετικός ἐπιχειρηματικός κλάδος τῶν business of immortality.
Μέσα σέ αὐτό τό φαντασιακό κλίμα, ἕνας πρώην ἀρχιμηχανικός τῆς Google, o Anthony Levandowski, ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς αὐτόνομης ὁδήγησης ὀχημάτων, ἵδρυσε πρό ἐτῶν μιά θρησκευτική σέχτα τήν “Ὁδό τοῦ Μέλλοντος” (Way of the Future). Αὐτή ἐπιδιώκει νά δημιουργήσει μιά θεότητα τεχνητῆς νοημοσύνης καί, μέσῳ τῆς κατανόησης καί τῆς λατρείας αὐτῆς τῆς θεότητας, νά συμβάλει στή βελτίωση τῆς κοινωνίας!
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/04/google.html#mo