Π. Σάββας 2010-07-16_Ὁ ἔγγαμος καί ὁ ἄγαμος βίος_2ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-07-2010 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).