” Οι νεοορθόδοξοι και οι διάδοχοί τους μεταπατερικοί υποτιμούν, παρερμηνεύουν, διαστρέφουν και υβρίζουν τους Αγίους Πατέρες, παλαιότερους και σύγχρονους. Οι μεταπατερικοί απαξιώνουν επίσης την ηθική καθαρότητα, την άσκηση, την νηστεία, την συζυγική και την γενικότερη εγκράτεια, τους ιερούς κανόνες, την καταπολέμηση των σαρκικών ηδονών. Δεν θέλουν να ακούγεται καν η λέξη διάβολος, ούτε η λέξη αμαρτία, ούτε η λέξη μετάνοια. ” Κηρύσσουν”, όπως δίδασκε ο Όσιος Αναστάσιος, ” την χαρά της Εκκλησίας, το βίωμα της Αναστάσεως αποκομμένο από την άσκηση και τον σταυρό. Τα δάκρυα της μετανοίας, το κήρυγμα της μωρίας του σταυρού, η πτωχεία των αλιέων, η εγκράτεια των αναγεννημένων δεν είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. Απεχθάνονται την άσκηση, γιατί δεν τρέφει τα πάθη αλλά τα σκοτώνει. Θέλουν με εκκλησιαστικό μανδύα να περικαλύψουν τον μουσουλμανικό ευδαιμονισμό που πρακτικά ενστερνίζονται και ονόμασαν την κάθε αισθησιακή απόλαυση ” αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας”.Η χαρά των Αγίων είναι καρπός του σταυρού. Αυτό λέει και ο Γέρων Πορφύριος, τον οποίο επικαλούνται και βλασφημούν με τον τρόπο τους”.

Οι μεταπατερικοί, όπως επισημαίνει ανωτέρω ο εξαγιασμένος Γέρων Αναστάσιος, δεν διστάζουν να παρερμηνεύουν- συκοφαντούν ακόμη και τον ορθοδοξότατο και πατερικότατο Άγιο Πορφύριο, εμφανίζοντάς τον ως τάχα χαλαρό, τόσο στα ηθικά θέματα, όσον και στα θέματα της πίστεως. Διακηρύσσουν, είτε φανερά είτε συσκιασμένα, ότι ο γάμος έχει απόλυτη ελευθερία στις σαρκικές σχέσεις και ότι τάχα ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, αντιτασσόμενος στους Αγίους Πατέρες, επικύρωνε αυτή την θέση!
Η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη με την παραπάνω θέση. Ο Όσιος Πορφύριος ήταν ακριβέστατος ακόλουθος των Αγίων Πατέρων. Δίδασκε ότι προϋπόθεση της κατά Χριστόν ζωής είναι η σταύρωση- θανάτωση των παθών, η νέκρωση ως προς τον κόσμο, η απάρνηση του κοσμικού φρονήματος.”
ΑΡΧΙΜ. ΣΆΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΊΤΟΥ
” ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΑΓΆΠΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ;
Ο Άγιος Πορφύριος απαντά…”
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΈΣΣΗΣ 2018
σελ.151-152