3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ. Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

Ο όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής

Ό Ιωάννης γεννήθηκε στη Νικόπολη της Αρμενίας  και οί γονείς του ονομάζονταν Έγκράτιος και Εύφημία. Σέ ηλικία μόλις 18 ετών έγινε μοναχός και έκτοτε ζούσε με αυστηρή άσκηση, νηστεύοντας, προσευχόμενος καί έκκαθαίροντας την καρδιά του με άφθονα δάκρυα μετάνοιας. Υστερα άπό μία δεκαετία άναδείχθηκε επίσκοπος Κολωνίας.

Με τό παράδειγμά του είλκυσε τον αδελφό του Περγάμιο καί τον θείο του Θεόδωρο (επιφανείς άξιωματούχους της αυλής των αύτοκρατόρων Ζήνωνος καί Ιουστινιανού) στον θεάρεστο τρόπο ζωής.

Όταν ό Ιωάννης ήρθε άντιμέτωπος με τη μοχθηρία καί τη διαπλοκή του κόσμου τούτου και είδε τήν αδυναμία του ώς επισκόπου να αποκαταστήσει τα πράγματα, τότε απεμπόλησε το έπισκοπικό αξίωμα. 

Ένδεδυμένος σαν απλός μοναχός, πήγε στο μοναστήρι του αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, κοντά στήν Ιερουσαλήμ. Εκεί παρέμεινε για πολλά χρόνια άγνωστος ώς προς τήν ιδιότητά του, εκτελώντας με ευσυνειδησία και  επιδεξιότατα κάθε διακόνημα πού τού ανέθετε ό ηγούμενος άγιος Σάββας.

Όταν ό άγιος πρότεινε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, ό Ιωάννης ομολόγησε στον Πατριάρχη ότι κατείχε ήδη το αξίωμα τού Επισκόπου. Στη συνέχεια, κλείστηκε σε ένα κελί όπου πέρασε αρκετό καιρό ησυχάζοντας εν σιωπή και προσευχή. Κατόπιν ό όσιος Ιωάννης έζησε εννέα χρόνια στην έρημο, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα.

Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι του, απομάκρυνε πολλούς πιστούς άπό την αίρεση τού Ώριγένους και συνέβαλε τα μέγιστα στην καταδίκη και εξάλειψη αυτής της αίρέσεως. Έλαβε το χάρισμα να διακρίνει τα πνεύματα και να θεραπεύει ασθενείς. Αφού έγινε κύριος τού εαυτού του, έχοντας νικήσει τά δικά του πάθη, μπορούσε εύκολα να νικήσει και τούς δαίμονες. Ό αοίδιμος αύτός θεράπων τού Θεού, μέγας στην ταπείνωση και δυνατός στην ένθεη σοφία του, αναπαύτηκε ειρηνικά το έτος 558, σε ηλικία 104 ετών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.