Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
(8ος αιώνας μ.Χ)

Η ασπίδα μου σήμερα,
μια αμάχητη δύναμη, η επίκληση της Τριάδας,
στην βεβαίωση της τριαδικότητας,
στην ομολογία της μοναδικότητας
του δημιουργού των πάντων,
δια της αγάπης.
*
Ασπίδα μου σήμερα
η δύναμη της αγάπης των Χερουβείμ,
η υπακοή των αγγέλων,
η διακονία των αρχαγγέλων,
των αγίων ο ένδοξος αναστάσιμος χορός,
οι προσευχές των πατριαρχών,
των προφητών οι οράσεις,
των αποστολών οι διδαχές,
των ομολογητών η πίστη,
των παρθένων η αγνότητα,
των δικαίων τα παλαίσματα.

*
Η ασπίδα μου σήμερα
η δύναμη του ουρανού,
το απαύγασμα του ήλιου,
η ασπράδα του φεγγαριού,
της φωτιάς το σελάγισμα,
της αστραπής το τάχος,
η σφοδρότητα του ανέμου,
το βάθος του ωκεανού,
της γης η σταθερότητα,
η ακινησία των βράχων.
*
Ο Χριστός δίπλα μου, ο Χριστός εμπρός μου,
ο Χριστός πίσω μου, ο Χριστός εντός μου,
ο Χριστός πάνω και κάτω,
ο Χριστός παραμυθεί και ανακαινίζει,
ο Χριστός στην ειρήνη, ο Χριστός στον κίνδυνο,
ο Χριστός στην καρδιά αυτών που με σκέφτονται,
ο Χριστός στην καρδιά αυτών που μου μιλούν.

https://wra9.blogspot.com/2009/01/blog-post_98.html