Όταν έχης ανάγκη να δεις τον Πνευματικό σου, κι αναλογίζεσαι πως είναι πολύ μακριά, και είναι δύσκολο να τον συναντήσης τη στιγμή εκείνη, που έχεις ανάγκη, τότε να έχης υπόψη σου, και να το πιστεύης, πως ο Πνευματικός σου πατέρας, αν και είναι «απών τω σώματι», είναι όμως «παρών τω πνεύματι» (Α’ Κορ. 5, 3) [δηλαδή αν και απουσιάζη σωματικά, είναι όμως παρών πνευματικά], και παρακαλεί τον Θεό να σ’ ενδυναμώνη και να σε σώζη.

 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
 
(1906-1982)
____
 
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ&ΩΦΈΛΙΜΑ https://invite.viber.com/?g2=AQAMO2wy4CBCQUtnIrS232k%2F%2Fwz1IyC31S%2FB8f3OU5qBD8r2ra0OVhImwx%2Bwfdxn