Ὄχι πολλά λόγια στά παιδιά, ἀλλά πολλή προσευχή.Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Ὁμιλία π. Σάββα στίς 10-04-2011
http://HristosPanagia3.blogspot.gr