• Τό ἄστρο πού λάμπει στόν οὐρανό μᾶς φωνάζει: Νά εἶστε φωτεινοί!
  • Τό δέντρο πού μᾶς δίνει τούς γευστικούς του καρπούς μᾶς λέει: Νά εἶσθε καρποφόροι!
  • Ἡ μέλισσα πού πηγαινοέρχεται στήν κυψέλη μᾶς τονίζει: Νά εἶστε ἐργατικοί!
  • Τό ποτάμι πού τρέχει μᾶς ὑπενθυμίζει: Τίποτε δέν εἶναι σταθερό καί μόνιμο στόν κόσμο!
  • Τό φύλλο πού πέφτει ἀπό τό δέντρο, διακηρύττει: Ὅλα στόν κόσμο αὐτόν εἶναι μάταια, ὅταν δέν ἔχουν ἀντίκρυσμα στόν οὐρανό.
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν! Ἡμερολόγιο


Ἀπό ἡμερολόγιο τῶν:

Ἐκδόσεων: Τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ«ΛΥΔΙΑ»