Όλα τα καλά που κάνει ο άνθρωπος δεν τα κάνει ο ίδιος, αλλά μέσα του ενεργεί η Αγία Τριάδα. Ο σεμνός άνθρωπος δεν τα αποδίδει στον εαυτό του, αλλά όλα αυτά τα καλά έργα αποτελούν σύνηθες πράγμα γι’ αυτόν. Πλην τούτου, τα κάνει κρυφά γιατί δεν ψάχνει την δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά ψάχνει την Δόξα του Θεού όπως λέει η Αγία Γραφή: ”μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου”.
 
 
Στάρετς Αλύπιος Βόρονοβ της Μονής των Σπηλαίων του Πσκώφ (1914-1975)
https://proskynitis.blogspot.com/2021/06/blog-post_928.html?m=0