Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Πῶς γίνεται, ὥστε ἡ φύση ὁλόκληρη καί ὅλα ὅσα ἀνήκουν σ᾿ αὐτήν νά εἶναι τόσο σοφά φτιαγμένα, νά κινοῦνται μέ τόσο θαυμάσια τάξη;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐπειδή ὅλα τά ὁδηγεῖ καί τά κυβερνᾶ ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός. Πῶς γίνεται ὥστε στή φύση τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, νά ὑπάρχει τόση ἀταξία γιατί νά ὑπάρχουν τόσες διαστροφές καί παραμορφώσεις στή ζωή του;

Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἀνέλαβε μόνος του τήν εὐθύνη νά καθοδηγεῖ καί νά κυβερνᾶ τόν ἑαυτό του, ἐνάντια στό θέλημά καί τή σοφία τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἁμαρτωλέ ἄνθρωπε!

Παραιτήσου καί ἀφοσιώσου ὁλόκληρος στόν Κύριο καί Θεό σου. Καί τότε ὅλη σου ἡ ζωή θά μπεῖ σέ μιά σοφή, ὄμορφη καί ζωηδότρα τάξη. Ὅλα τότε θά γίνουν ὑπέροχα, ὅπως κι οἱ βίοι τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ, πού ἀφοσιώθηκαν ὁλοκληρωτικά στό Χριστό καί Θεό τους καί τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία μᾶς τούς παρουσιάζει καθημερινά ὡς παραδείγματα γιά μίμηση.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ

ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/