Α΄.τομ.

«Μή μεριμνᾶτε γιά τά ἐγκόσμια!
Ὅλα αὐτά εἶναι μόνο ἕνα ὄνειρο!
Ἡ ἐπίγεια ζωή εἶναι μόνο ἕνα ὄνειρο!
Ὁ καιρός πλησιάζει!
Καθαριστεῖτε μέ τή μετάνοια!
Ἑτοιμαστεῖτε γιά τήν ἀναχώρσή σας ἀπ᾿ αὐτή τή ζωή!
Ὅσο κι ἄν ἔχετε ζήσει ἐδώ, μιά στιγμή μονάχα εἵναι.
Νά προσεύχεστε ἀδιάλειπτα…».
Β΄.τομ.
 
«Ὅλες οἱ ἐπίγειες ἐνασχολήσεις, τέρψεις, τιμές καί
ἀπολαβές δέν εἶναι παρά παιχνίδια μέ τά ὁποῖα
παίζουν τά ἐνήλικα παιδιά, χάνοντας τήν αἰώνια μακαριότητα.
Τί ἀξία ἔχουν ὅλα τά ἐγκόσμια μπροστά στόν Χριστό,
τόν παντοδύναμο Θεό, πού παραδίνει τόν ἑαυτό Του
ὡς δῶρο καί ἀπόκτημα αἰώνιο στή σκόνη, τόν ἄνθρωπο;»

 Γ΄.τομ.

«Ἄν θέλουμε νά ἀποκτήσουμε τήν ἀγάπη
πρός τόν Θεό, ἄς ἀγαπήσουμε πρῶτα τίς εὐαγγελικές ἐντολές.
Ἄς πουλήσουμε κάθε ἐπιθυμία, κάθε κακία, κάθε πάθος μας.
Καί μέ τό τίμημα τῆς αὐταπαρνήσεως ἄς ἀγοράσουμε τό χωράφι τῆς
καρδιᾶς μας, τό ὁποῖο πρίν ἀπ᾿ αὐτή τήν ἀγορά δέν μᾶς ἀνήκει.
Ἄς τό καλλιεργήσουμε μέ τίς θεῖες ἐντολές, καί θά βροῦμε θαμμένον
ἐκεῖ τόν οὐράνιο θησαυρό τῆς ἀγάπης».

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο