Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

«ποιος θέλει νά μέ κολουθήσει πρέπει νά ρνηθε τόν αυτό του καί νά ρει τόν σταυρό του».

Δέν μπορεμως κανείς νά μπε μές στήν κκλησία, ἄν δέν ρνηθε τό θέλημά του, ν δέν «πεθάνει πρίν πεθάνει», ν δέν πεθάνει ς πρός τόν παλαιό νθρωπο. Θά πρέπει νά πάψει νά ζενθρωπος γιά τόν αυτό του, γιά τά πάθη του. Θά πρέπει νά παρνηθε τελείως τόν κακό αυτό του καί νά φθάσει νά βιώνει τό τοποστόλου: «Ζ δέ οκέτι γω, ζε δέν ν μοί Χριστός».

Γιά νά γίνει ατή ζωοποιός νέκρωση το παλαιονθρώπου, λεγε Γέροντας, πρέπει νά χουμε γαθή προαίρεση καί νά νοίξουμε τήν πόρτα μας στόν Χριστό. Τότε θά λθη κενος καί «καινά ποιήσει πάντα»· θά τά μεταβάλλει λα, θά τά κάνει ὅλα καινούργια.

νθρωπος, παρατηροσε π. Πορφύριος, θά πρέπει νά γίνει ξιος το Χριστο, γιά νά λθει Χριστός μέσα του. νέκρωση το παλαιονθρώπου, εναι ατό, πού μς καθιστξίους το Χριστο. Τότε παύουμε νά ζομε γωιστικά, γωκεντρικά· τότε ζομε, χοντας λα κοινά, χοντας τό ασθημα το «νός».

ν Χριστγάπηγκαλιάζει καί τούς κτός κκλησίας, τούς γγύς καί τούς μακράν.

νθρωπος πού ζεν Χριστ, ρα καί ν τκκλησί, γαπ τούς πάντες. γαπ καί ατούς, πού δέν τόν γαπον· ἀγαπᾶ καί τούς «μή δικούς του». γαπ καί ατούς, πού εναι κόμη μακριά του, δηλαδή μακριά πό τήν κκλησία. Γίνεται να καί μ’ ατούς, φο τούς θεωρε «δυνάμει» δικούς του. Κάνει προσευχή νά μπον καί ατοί μέσα στόν πίγειο κτιστο Παράδεισο, τήν πίγεια κτιστη κκλησία1. τσι μιμεται τόν Χριστό, πού «βρέχει πί δικαίους καί δίκους»2.

γαπ καί ατούς, πού εναι μακριά του, διότι γαπν γί Πνεύματι.

Γιά τόν Θεό δέν πάρχουν ποστάσεις. τσι καί γιά τούς γιοπνευματικούς νθρώπους, πού χουν νεργό μέσα τους τή Χάρη τογίου Πνεύματος, δέν πάρχουν μπόδια καί ποστάσεις. γαπον τούς πάντες «ν Χριστ», χωρίς νά ζητον καμμιά νταπόδοση καί χωρίς νά εναι παραίτητη σωματική παρουσία τολλου, κοντά τους γιά νά τόν ἀγαπήσουν.

παραίτητη πακοή στόνπίσκοπο.

Δίδασκε Γέροντας: Γιά νά διατηρήσουμε τήν νότητά μας, θά πρέπει νά κάνουμε πακοή στήν κκλησία, στους πισκόπους Της. πακούοντας στήν κκλησία, πακούουμε στόν διο τό Χριστό. Χριστός θέλει νά γίνουμε μία ποίμνη μέ ναν ποιμένα3.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Βίος καί λόγοι, σελ. 193-209 (Περί Ἐκκλησίας).

2Ματθ. 5,45.

3Ἰωάν. 10, 16.