Ἄν λησμονήσεις τόν Ἀπόστολο Παῦλο  «Φοβοῦμαι μήπως ἐγώ, πού κήρυξα σέ ἄλλους, ὁ ἴδιος γίνω ἀνάξιος» (Α’ Κοριν. 9,27), καί «Ὅποιος νομίζει ὅτι στέκεται, ἄς προσέξει μήπως πέσει». Καί ἄν λησμονήσεις τήν ἐκτροπή καί ἀνομία τοῦ Σολομῶντα ὕστερα ἀπό τόση χάρη· καί ἄν λησμονήσεις τήν ἀπροσδόκητη ἄρνηση τοῦ Πέτρου, τότε μπορεῖς  νά ἔχεις θάρρος στήν γνώση σου καί νά καυχιέσαι γιά τήν πολιτεία σου καί τά πολλά χρόνια τῆς ἀσκήσεώς σου».  

(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής) 

Πηγή :ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο