“Οἱ  λογισμοί πού σού φέρνουν ἀμηχανία καί ταραχή
προέρχονται ἀπό τό διάβολο.
Οἱ κατά Θεόν λογισμοί ἐμπνέουν σιγουριά καί εἰρήνη.
Πάλεψε καί θά τ᾿ ἀποκτήσεις”. 

Ὅσιος Μάρκος