«Ὅπου καί νά στρέψεις τό βλέμμα σου, βλέπεις παντοῦ ὅτι τό ἀμέτρητο πλῆθος τῆς ἀσεβείας τῶν Ἰσμαηλιτῶν, (Μουσουλμάνων) ἀντιπάλων τῆς χριστιανοσύνης, πληθαίνει καί σκιάζει τούς πάντες.
Ἄρχισε ἐπί Ἡρακλείου, βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, συνεχίζεται τώρα καί εἶναι βέβαιο ὅτι στό μέλλον θά παραμείνει, ὅπως τό γνωρίζω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὥς τόν ἐρχομό τοῦ θεομάχου ἀντιχρίστου, πού δέν εἶναι πλέον μακριά, ἀλλά βρίσκεται ἤδη στά πρόθυρα, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, πού λέγει ὅτι κατά τόν ὄγδοο αἰώνα θά γίνει ἡ τακτοποίηση ὅλων, δηλαδή τό ἑλληνικό κράτος θά πάψει νά ὑπάρχει, θά ἀρχίσει τό κακό τοῦ θεομάχου ἀντιχρίστου καί θά ἔλθει ἡ Δευτέρα φοβερή παρουσία στήν γῆ τοῦ Σωτῆρος Χριστού». (Β΄ Θεσσ. 2,3-4)
~ Ἅγιος Μάξιμος ο Γραικός 1470 – 1556 μ.Χ.
(Τά Ἅπαντα Λόγος Ζ΄ Τόμος Β΄ σελ, 110)
https://proskynitis.blogspot.com/2020/03/blog-post_61.html