Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς εἶναι μία. Τὸ σῶμα ποῦ εἶναι σύνθεση ἀπὸ πολλὰ καὶ ἀνόμοια μέρη, τὰ ὁποῖα εἶναι κράμα καὶ συνίστανται ἀπὸ τέσσερα στοιχεῖα, γῆ καὶ νερὸ καὶ φωτιὰ καὶ ἀέρα, ὡς σῦνθετο ὅταν ἀσθενήσει, χρειάζεται, γιὰ θεραπεία διάφορα εἴδη φαρμάκων, σύνθετων καὶ ἀνάμεικτων· αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καλὰ καὶ οἱ σοφοὶ τοῦ κόσμου. Διότι λένε ἂν ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἕνα, ἕνα θὰ ἦταν καὶ αὐτὸ ποῦ θὰ τὸν θεράπευε· τώρα ὅμως εἶναι τέσσερα. Καὶ ἡ ψυχὴ ποῦ εἶναι νοερή, ἁπλῆ, ἀδιάσπαστη καὶ ἀσύνθετη, ὅταν ἀρρωστήσει, ἕνα εἶναι αὐτὸ ποῦ τὴν θεραπεύει κι ὄχι πολλά. Ποιὸ εἶναι αὐτό;Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἄγιο, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς λέει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι «Ὅπου ὑπάρχει τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ὑπάρχει ἐλευθερία.» Ὅλη λοιπὸν ἡ προσπάθεια καθενὸς πιστοῦ δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ μόνο νᾶ μετάσχει μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὶς καλὲς πράξεις στὸ Ἄγιο Πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο θᾶ πολιτευθεῖ τῆν κατὰ Χριστὸν πολιτεία· ἄλλος τρόπος καὶ ἄλλο μέσο καὶ ἄλλη μέθοδος δὲν ὑπάρχει καθόλου γιὰ νὰ βιώσει τῆ χριστιανικἢ πολιτεία, ἂν προηγουμένως δὲν ἐνδυθεῖ κάποιος τὴν ἐξ ὕψους δύναμη τοῦ Χριστοῦ. 
~ ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, Ζ’ ΣΕΛ. 113
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118290482971336&id=101864971280554