«Ὅπως ἕνα φυτό στρέφεται πρός τόν ἥλιο γιά νά παίρνει ζωή ἀπό τίς ἀκτῖνες του, ἔτσι καί ἐγώ στρέφομαι συνεχῶς πρός τό Θεό γιά νά παίρνω ζωή καί ἐνέργεια ἀπό τήν Ἀγάπη Του .»


http://agathan.wordpress.com